Osmanlı
ISBN
9789754709056

9. baskı - Eylül 2017
243 sayfa


32,50 TL
26,00 TL

Osmanlı

Örgüt - İnanç - Davranış´tan Hukuk - İdeoloji´ye
Ümit Hassan

Ümit Hassan, vazgeçilmez başvuru kaynağı niteliği taşıyan Eski Türk Toplumu Üzerine incelemeler’inden sonra, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ‘felsefesini’ ele alıyor. Bunun için, Osmanlı’nın devlet örgütlenmesinde ve meşruiyet üretiminde eski/kadim Türk yönetim zihniyetinin ve otorite figürlerinin izini sürüyor. ‘Atadan gelme’ Töre-Yasa(k) sürecinin, devletlû-sultanî Kânun/Kânunnâme’ye nasıl vardığını, bu sürecin nasıl bir ideolojik ve örgütsel bireşim ortaya çıkardığını inceliyor.

Ümit Hassan, vazgeçilmez başvuru kaynağı niteliği taşıyan Eski Türk Toplumu Üzerine incelemeler’inden sonra, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ‘felsefesini’ ele alıyor. Bunun için, Osmanlı’nın devlet örgütlenmesinde ve meşruiyet üretiminde eski/kadim Türk yönetim zihniyetinin ve otorite figürlerinin izini sürüyor. ‘Atadan gelme’ Töre-Yasa(k) sürecinin, devletlû-sultanî Kânun/Kânunnâme’ye nasıl vardığını, bu sürecin nasıl bir ideolojik ve örgütsel bireşim ortaya çıkardığını inceliyor. Ve bu bireşimin olgunlaşma belgesi olarak Fatih Kânunnâmesi’ne bakıyor. Böyle bakıldığında, Osmanlı’yı anlamakta Örf-şeriat zıtlığının çok yanıltıcı olduğu çıkıyor ortaya. Bu analiz, Osmanlı’nın kuruluşuna dair kuramsal yaklaşımlara ve açıklama şablonlarına ilişkin bir tartışmayla beraber yürüyor. Halil İnalcık, Cemal Kafadar, Ahmet Yaşar Ocak, Halil Berktay, Oktay Özel-Mehmet Öz’ün (tabii yine Togan ve Köprülü’nün) ve Batılı bilim insanlarının “kuruluş”a dair tezlerine mercek tutuyor, Hassan. Ümit Hassan, Türk-İslâm siyasi düşünce tarihinin, az ama öz yazan yaratıcı bir araştırıcısı. Elinizdeki kitabıyla, bu ülkenin devlet zihniyetine, siyaset ‘töre’sine, yönetim ‘örf’üne dair önemli şerhler düşüyor.

Kitabın Adı
Osmanlı
Alt Başlık
Örgüt - İnanç - Davranış´tan Hukuk - İdeoloji´ye
ISBN
9789754709056
Yayın No
İletişim - 725
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 111
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
243 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
185 gr
Baskı
9. baskı - Eylül 2017 (1. baskı - Haziran 2001)
Yazar
Ümit Hassan
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Şerife Ünal
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ümit Hassan

Cihan Savaşları’nın İkincisi’nde doğdu. Orta ve yüksek öğrenimini zor-belâ tamamladı. En çok Godfrey Goodwin’den öğrendi, san’at tarihi ve insâniyet bâbında. Kütüphânelerde “raf sistemi”nin faydasına hâlâ inanacak kadar muhafazakârdır. Ders makinesi olmaktan ders almadı; galiba, hafif-tertip bir rekor sahibi: Hukuk Tarihi’nden Uygarlık Tarihi’ne, Sosyoloji’den Siyasal Antropoloji’ye, Siyasal Doktrinler’den Osmanlı Sosyal-Siyasal Yapısı’na, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi’nden Türk Dili-Edebiyatı’na, ve dahi Spor Tarihi’ne kadar yirmiyi aşkın alanda ve alt başlıkta, şu kadar yıldır hiç kesintisizce, iki yüz kadar derste öğrenmeye-öğretmeye çalıştı. (Bir ecnebiye rastladığında, bu durumdan, tabiî ki, hiç bahsetmedi.) Vakit kaldığında (fumoir’da) yazı yazdı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nden sonra, dokuz yıldır -güzelim- Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde. İskambil oynamaktan, at yarışında heyecanlanmaktan, spor temâşâsından pek hoşlanır; sevmeyi pek sever. Bunlardan son ikisini sürdürüyor.