Osmanlı Suriyesi’nde Arapçılığın Doğuşu
ISBN
9789750522277

1. baskı - Ağustos 2017
408 sayfa


43,00 TL
34,40 TL

Osmanlı Suriyesi’nde Arapçılığın Doğuşu

Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce
Adil Baktıaya

Adil Baktıaya bu çalışmasında özellikle Osmanlı Suriyesi’nde Arap milliyetçiliğini önceleyen koşulları inceliyor.

Bir siyasi ideoloji olarak milliyetçiliği hazırlayan faktörler, daha doğrusu milliyetçilerin siyasi projelerini ete kemiğe büründürecek sosyal, iktisadi, kültürel, toplumsal şartlar tarihçilerin her zaman ilgisini çekmiştir. Suriye, 19. yüzyılda önce Mısır, ardından Osmanlı egemenliği altında kaldığı dönemde merkeziyetçi reformlarla tanışmış, Büyük Güçler’in üzerinde şiddetle rekabet ettiği bir alan haline gelerek zamanla önemli bir gelişme göstermişti. Yol, liman, demiryolu yapımı; okul, matbaa ve gazetelerin kurulması, edebi ve kültürel bir uyanışı da motive etti. Bu tedrici değişimlerin yanında başlıca iki olay –1860’taki Lübnan ve Şam olayları ile 1877/1878’deki Osmanlı-Rus Savaşı– Arapların gelecek tasarımlarında ciddi değişikliklere sebep oldu. Adil Baktıaya bu çalışmasında özellikle Osmanlı Suriyesi’nde Arap milliyetçiliğini önceleyen koşulları inceliyor.

“Bu çalışma Suriye’de 19. yüzyıl ortalarında yaşanan ve yaygın olarak Nahda şeklinde adlandırılan edebi ve kültürel uyanışı ortaya çıkaran sosyo-ekonomik etkenleri ortaya koymayı, söz konusu etkenlerin ve önemli dönüm noktaları olarak tespit edilecek tarihsel olayların Suriyeli Hıristiyan ve Müslüman Arapların siyasi eğilimleri ve ufukları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.”
ADİL BAKTIAYAKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Osmanlı Suriyesi’nde Arapçılığın Doğuşu
Alt Başlık
Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce
ISBN
9789750522277
Kapak
“Üçüncü mevkide yolcular”, Suriye, 1908, Library of Congress
Yayın No
İletişim - 2511
Dizi No
Tarih - 119
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
408 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
333 gr
Baskı
1. baskı - Ağustos 2017
Yazar
Adil Baktıaya
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Adil Baktıaya

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek Lisans (1994) ve doktorasını (2002) İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. İÜ İktisat Fakültesi ve İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dersler verdi. 19. yüzyıl Ortadoğu tarihi, Arap tarihi, Arap siyasi düşüncesinin tarihsel gelişimi, Osmanlı eğitim tarihi, 19. yüzyılda uluslararası güvenlik ve Osmanlı’da kadınların içinde bulunduğu toplumsal koşullar üzerine çalışmaları olan yazar halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Osmanlı Suriyesi’nde Arapçılığın Doğuşu adlı kitabı 2017 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.