Osmanlı Kapısında Büyümek
ISBN
9789750503887

1. baskı - Şubat 2006
213 sayfa


29,00 TL
23,20 TL

Osmanlı Kapısında Büyümek

Ahmet Mithat Efendi'nin Hikaye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar
Fazıl Gökçek

Toplumunun tüm kesimlerine ve meselelerine duyarlı olan Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde Osmanlı’nın çok milletli yapısını yansıtmıştır. Osmanlı Devleti’nin pek çok sorunla yüz yüze kaldığı, reformlarla Batı karşısında siyasî bütünlüğünü ve varlığını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde yazmış, bu sorunlara cevap aramıştır. Gayrimüslim nüfusun da önemli bir mesele olarak ortaya çıktığı süreçte, sorunu “Osmanlılık” üst kimliği içinde çözmek gerektiğini savunmuştur.

Toplumunun tüm kesimlerine ve meselelerine duyarlı olan Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde Osmanlı’nın çok milletli yapısını yansıtmıştır. Osmanlı Devleti’nin pek çok sorunla yüz yüze kaldığı, reformlarla Batı karşısında siyasî bütünlüğünü ve varlığını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde yazmış, bu sorunlara cevap aramıştır. Gayrimüslim nüfusun da önemli bir mesele olarak ortaya çıktığı süreçte, sorunu “Osmanlılık” üst kimliği içinde çözmek gerektiğini savunmuştur.

Fazıl Gökçek, Osmanlı Kapısında Büyümek’te yazarın hikâye ve romanlarındaki gayrimüslim Osmanlıların temsil biçimleri üzerinde duruyor. Modern Türk roman ve hikâyesinin ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde gayrimüslim Osmanlıların hikâye/roman kişileri olarak nasıl yer aldıklarını inceleyerek, bu çok milletli yapının ve yazarın ideolojisinin eserlerine nasıl yansıdığını göstermeye çalışıyor.

Ahmet Mithat Efendi’yi çağdaşlarıyla ve Cumhuriyet dönemi yazarlarıyla söz konusu mesele ekseninde karşılaştıran, edebiyatımızdaki yerini ve özgünlüğünü vurgulayan titiz bir çalışma.

Kitabın Adı
Osmanlı Kapısında Büyümek
Alt Başlık
Ahmet Mithat Efendi'nin Hikaye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar
ISBN
9789750503887
Yayın No
İletişim - 1137
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 196
Alan
Tarih, Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
213 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
160 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2006
Yayın Sekreteri
Senem Erdoğan
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Yazar
Fazıl Gökçek
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Fazıl Gökçek

FAZIL GÖKÇEK 1966 yılında Kayseri'de doğdu. 1988 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) yaptı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi. Yayımlanmış kitapları: Kafkasya'dan İstanbul'a (Ömer Faik Numanzade’nin Hatıraları, İrfan Murat Yıldırım'la birlikte), Akademi Kitabevi, İzmir, 2000; Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat (Sabahattin Çağın’la birlikte), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Emin Nihat, Müsameretname (Sabahattin Çağın'la birlikte), Özgür Yayınları, İstanbul, 2003; Mehmet Akif'in Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005. Modern Türk edebiyatının Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemi, özellikle de Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.