Osmanlı İstanbulu'nda Asayiş 1879 - 1909
Çeviri
Serra Akyüz Gönen

ISBN
9789750521270

1. baskı - Ocak 2017
431 sayfa


47,00 TL
37,60 TL

Osmanlı İstanbulu'nda Asayiş 1879 - 1909

Noémi Lévy-Aksu

Fransız tarihçi Noémi Lévy-Aksu, Osmanlı İstanbulu’nun asayiş meselesini, II. Abdülhamid’in Zaptiye Nezareti’ni kurduğu tarih olan 1879’la, bu nezaretin yerine Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nin oluşturulduğu 1909 arasındaki dönemi esas alarak anlatıyor ve Osmanlı’nın son döneminde sarayla tebaa arasındaki ilişkinin çeşitli veçhelerine ışık tutuyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olarak İstanbul, kalabalık nüfusunu meydana getiren etnik ve dinî çeşitlilik nedeniyle, asayişi özel ilgi gerektiren bir şehir olagelmiştir. Kamu düzenini sağlamak kadar, sarayı korumak da zor ve çetrefil bir meseledir. Bu zor görevin ifasında, Tanzimat’la birlikte ortadan kalkan yeniçeriler bir yana, resmî alanda bekçilerden polislere, sivil alanda hamallardan kabadayılara, çok çeşitli birimler rol alır. Bu birimler asayişin sağlanması kadar sağlanamamasında da pay sahibi olurlar.

Fransız tarihçi Noémi Lévy-Aksu, Osmanlı İstanbulu’nun asayiş meselesini, II. Abdülhamid’in Zaptiye Nezareti’ni kurduğu tarih olan 1879’la, bu nezaretin yerine Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nin oluşturulduğu 1909 arasındaki dönemi esas alarak anlatıyor ve Osmanlı’nın son döneminde sarayla tebaa arasındaki ilişkinin çeşitli veçhelerine ışık tutuyor.

“Bu eserin dönem hakkındaki bilgilerimize pek çok katkısı olduğu aşikâr; zira okuyucu burada Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde devlet ve toplum arasındaki ilişkilere dair derinlemesine düşünceler kadar, Osmanlı polis memurlarına yönelik hazırlanmış ders kitapları, 1890’lı yıllarda Ermeni göçmenlere yapılan muamele, gündelik hayatta karşılaşılan sapma ve ihlâller, hatta İstanbul gece hayatının tarihi gibi geniş bir konu yelpazesinde, elle tutulur bilgiler bulacaktır.”
FRANÇOIS GEORGEON

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Osmanlı İstanbulu'nda Asayiş 1879 - 1909
ISBN
9789750521270
Orijinal Adı
Ordre et désordres dans l’Istanbul ottomane (1879-1909)
Kapak
Tipik İstanbul sokağında bir karakol (Ömer M. Koç Koleksiyonu)
Yayın No
İletişim - 2415
Dizi No
Tarih - 113
Alan
Sosyoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
431 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
348 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2017
Yazar
Noémi Lévy-Aksu
Çeviren
Serra Akyüz Gönen
Editör
Ahmet İnsel
Yayına Hazırlayan
Ali Berktay
Önsöz
François Georgeon
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Burcu Demirer
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Noémi Lévy-Aksu

2010 yılında Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’da “Osmanlı’nın son döneminde İstanbul’da asayiş” konulu doktora tezini savundu. İlgi alanları arasında Osmanlı toplumsal ve siyasi tarihi ile karşılaştırmalı hukuk tarihi bulunmaktadır. Ordre et désordres dans l’Istanbul ottomane (1879-1909) (Karthala, 2013) başlıklı kitabının yanında Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde polis, kamu düzeni ve hukuk üzerine makaleleri ve kitap bölümleri yayımlandı. European Journal of Turkish Studies dergisinin yayın kurulundadır. 2011 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçenttir.