Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak
Çeviri
Maide Selen

ISBN
9789754707892

6. baskı - Ağustos 2018
423 sayfa


46,00 TL
36,80 TL

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak

Toplumsallık Biçimleri ve Cemaatlerarası İlişkiler
François Georgeon (Der.), Paul Dumont (Der.)

Balkanlar’dan Magrip’e, Kafkaslar’dan Arabistan’a kadar uzanan bir imparatorlukta yaşamak, mezheplerle dinlerin; şivelerle dillerin; kökenlerle halkların ve törelerle yaşam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği karmakarışık bir dünyada yaşamaktır. Ve tabii, dinin ağırlığıyla; aile, tarikat, lonca, cemaat gibi gruplaşmaların kaçınılmaz önemiyle; mübadele, oyun, tören, bayram gibi yoğun toplumsallık biçimleriyle belirlenmiş bir toplumun içinde yaşamaktır.

Balkanlar’dan Magrip’e, Kafkaslar’dan Arabistan’a kadar uzanan bir imparatorlukta yaşamak, mezheplerle dinlerin; şivelerle dillerin; kökenlerle halkların ve törelerle yaşam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği karmakarışık bir dünyada yaşamaktır. Ve tabii, dinin ağırlığıyla; aile, tarikat, lonca, cemaat gibi gruplaşmaların kaçınılmaz önemiyle; mübadele, oyun, tören, bayram gibi yoğun toplumsallık biçimleriyle belirlenmiş bir toplumun içinde yaşamaktır. Osmanlı’da toplumsallaşma, nerede, nasıl ve kimler arasında olurdu? Neler konuşulurdu? Ramazan eğlencelerine Yahudiler ya da Hıristiyanlar katılır mıydı? Doğu Anadolu’daki Ermeni çocukları hangi oyunları oynarlardı? Nasıl İzmir’de bir Fransız olunurdu? Kimler Türkçe konuşurdu? 1900‘lü yıllarda Selânik halkı hangi sporlarla uğraşırdı? Kabadayıların, külhanbeylerinin toplumdaki işlevleri nelerdi? Elinizdeki kitap bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Bir yandan da, “Osmanlı hayatı son iki yüzyılda Batı’nın ve milliyetçiliklerin etkisiyle nasıl evrildi? Bireyin yeri neydi? Farklı halklar gündelik hayata uyum sağlayabildiler mi? Osmanlılar gerçekten birlikte mi yaşadılar, yoksa sadece yan yana mı yaşadılar?” gibi soruları akla getiriyor. Son iki yüzyılda Osmanlı’da toplumsal hayatın akışını kitabın akışını izleyerek yakalayabilirsiniz.Kitapta yer alan bölümler
Dünyaya Açılma ya da Kapanma: Osmanlı İmparatorluğu’nda İslâmi Tasavvuffun Toplumsallık Biçimlerine Bir Yaklaşım
İmparatorluktan Cumhuriyete İstanbul’da Ramazan
Geçen yÜzyılda İstanbul’da Kabadayılar ve Külhanbeyleri
20. Yüzyıl Sonunda Selânik’te Kenlik Bilinci ve Belediyeyle İlgili
Yüzyıl Dönemecinde Selânik’te Seçkin Sporları ve Sporcu Seçkinler
1900’lere Doğru İzmir’de Bir Yahudi Ailesinin Portresi
İzmir’de Avrupalı Koloniler ve Etnik- Dini Cemaatler, Birlikte Varolma ve Toplumsallık Ağları (18. Yüzyıl Sonu 19. Yüzyıl Ortası)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Gençlerinin Oyunları
Bir Misyoner Hastanesinin Çevresindeki Küçük Dünya: Urfa 1897-1922
19. Yüzyılda Osmanlı Balkanlarında Türkçe Konuşmak
Konuşma
Hanlar ya da Osmanlı Kentinde Yabancı
Başkasının Mekânına Gitmek: Yunan Toplumunda Ziyaret
Kitabın Adı
Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak
Alt Başlık
Toplumsallık Biçimleri ve Cemaatlerarası İlişkiler
ISBN
9789754707892
Orijinal Adı
Vivre dans l'Empire ottaman
Yayın No
İletişim - 633
Dizi No
Tarih - 11
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
423 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
307 gr
Baskı
6. baskı - Ağustos 2018 (1. baskı - Eylül 2000)
Çeviren
Maide Selen
Kapak
Fatoş Gencosman
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Derleyen
François Georgeon, Paul Dumont
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

François Georgeon

1942'de doğdu. École des langues Orientales'i bitirdi. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki "Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü'nün yöneticisidir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon'un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Aux origines du nationalisme turc, Yusuf Akçura (1876-1935), Paris. 1980 [Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), çev. Alev Er, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1998]; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Du-mont'la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999; Doğu'da Kahve ve Kahvehaneler, (yay. haz.), çev. Meltem Atik-Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak (Paul Dumont'la birlikte), çev. Maide Selen, İletişim Yay., 2000; Doğu'da Mizah, (yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2001; Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay, YKY, 2006.


Paul Dumont

Strasbourg’da Türkiyat profesörü. Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki toplumsal ve kültürel akımlar konusunda uzman. 19. yüzyılın sonlarında Selânik’teki Yahudilerin ekonomik rolleri ve farmasonlar üzerine birçok inceleme kaleme aldı. Mustafa Kemal (Brüksel, 1983) ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketler (İstanbul, 1977)[Georges Haupt ile birlikte] adlı kitapların yazarı.