Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü
ISBN
9789750507809

3. baskı - Ağustos 2018
376 sayfa


41,00 TL
32,80 TL

Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Baskı
Huricihan İslamoğlu

Batı dışındaki toplum ve ekonomilerin durağanlığını vurgulayan modernleşme ve oryantalizm anlayışlarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Huricihan İslamoğlu, Devlet ve Köylü’de ilk kaynaklara inerek yaptığı kapsamlı araştırmayla Osmanlı’nın erken modernitesine ışık tutuyor.

Batı dışındaki toplum ve ekonomilerin durağanlığını vurgulayan modernleşme ve oryantalizm anlayışlarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Huricihan İslamoğlu, Devlet ve Köylü’de ilk kaynaklara inerek yaptığı kapsamlı araştırmayla Osmanlı’nın erken modernitesine ışık tutuyor.
16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda, kırsalda ve kentlerde üretim ve nüfus eğilimlerinin, vergilendirme ilişkilerinin ayrıntılı bir incelemesi olan Devlet ve Köylü, sadece Osmanlı için değil, erken modern dönemde diğer Avrasya bölgelerinin tarihlerine de ışık tutabilecek nitelikte bir toplumsal-iktisadî dönüşüm modeli ortaya koyuyor. Osmanlı iktisadî yapısında iç ticaretin önemine dikkat çeken; ticari hayatın, tarımsal faaliyetin belirlenmesinde siyasî tercihlerin etkisine vurgu yapan çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki iktisadî ve toplumsal yapıyı “Şark despotizmi”
anlayışlarından farklı bir şekilde değerlendirmesiyle de dikkat çekiyor.
Yayımlandığı ilk günden beri referans kitap olma özelliğini koruyan Devlet ve Köylü, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla araştırmacılar ve özellikle Osmanlı’nın iktisadî yapısını daha iyi anlamak isteyenler için eşsiz bir kaynak.

İçindekiler ve Osmanlı Tarihi Nasıl Yazıldı, Nasıl Yazılmalı Tartışmasına Dönüş başlıklı kısımdan bir parça okumak için


İçindekiler ve Osmanlı Tarihi Nasıl Yazıldı, Nasıl Yazılmalı Tartışmasına Dönüş başlıklı kısımdan bir parça okumak için tıklayınız.
Kitabın Adı
Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü
Alt Başlık
Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Baskı
ISBN
9789750507809
Kapak
"Kırsal Yaşam", Comte de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grѐce, Paris, 1782-1822, c.2
Yayın No
İletişim - 127
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 27
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
376 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
303 gr
Baskı
3. baskı - Ağustos 2018 (1. baskı - Haziran 2010)
Yazar
Huricihan İslamoğlu
Yayına Hazırlayan
Ayşe Çavdar
Editör
Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Dizin
Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Huricihan İslamoğlu

University of Chicago'da ve University of Wisconsin. Madison'da İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi eğitimi gördü. 1980-81 yıllarında Uni­versity of California, Santa Cruz; 1985-89 yıllarında University of California, Ber­keley Gelişme Ekonomisi Programı'nda; 1989-96 yıllan arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ve 1998-99 arasında New York Üniversitesinde ders verdi. Eylül 1999 - Haziran 2001 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi'nde Hukuk ve İktisat Politikaları başlıklı bir lisansüstü program kurmak için bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi profesörü olup Budapeşte'de bulu­nan Central European University'de ve California Üniversitesi, Berkeley'de yılda üçer ay misafir profesör olarak bulunmaktadır.

1989-1995 yıllan arasında Social Science Research Council'da Ortadoğu komis­yonu üyesi olarak bulundu. Halen The Journal of Historical Sociology, Social and Legal Studies ve Toplum ve Bilim dergilerinin yayın kurulundadır.

1995 yaz döneminde Oxford Üniversitesi, St. Antony's College'da ve 1997-98 yıl­lan arasında Wissenschaftskolleg zu Berlin'de, 2006 yılı kış döneminde Collegium Budapest'te "fellow" olarak bulundu.

Yakın dönemdeki akademik ilgileri devlet ve hukuksal dönüşüm, mülkiyet hak­larının dönüşümü (özellikle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'da ve sosyalizm sonrası toplumlarda) kurumsal iktisat; kamu yönetimi; hukuk ve ekono­mi politik; modernitenin karşılaştırmalı tarihi gibi konulan içerir. Hukuk, iktisat ve toplum konularında Reimers Foundation tarafından yönetilmiş olan "Küreselleşme Sürecinde Hukuk ve Kültür" projesinde ve New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk ve Toplum Enstitüsü tarafından yönetilen "Küreselleşme Sürecinde Adalet­sizliğin Yayılımı" başlıklı projelerde yer almıştır. Yine bu konularda Kasım 2004'te Korber Foundation'ın desteklediği Boğaziçi Üniversitesi ve Wissenschaftskolleg'in ortak bir projesi olan "Economic Reform, Rule of Law, Social Justice" başlıklı bir konferans düzenlemiştir ve bu konferansta sunulmuş olan tebliğlerden oluşan bir kitap derlemektedir.

Başlıca yayınlan arasında Annales, ESC, The Journal of Early Modern History, REVIEW (Binghamton, NY) ve International Encyclopedia for Social and Behavioral Studies (article Civil Society, history and concept) ve derlemelerde yayımlanmış ma­kaleler; The Ottoman Empire and the "World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994); Neden Avrupa Tarihli (İletişim Yayınlan, 1997); Constitu­ting Modernity: Private Property in the East and West (Londra: I.B.Tauris, 2004); ve yayına hazırlanmakta olan Making of Markets in the 19th Ottoman, French and Russian Empires and Late 20th Centuries Post-Communist East and Central Europe and Turkey başlıklı kitapları bulunmaktadır. Peter Perdue (MIT) ile birlikte Aralık 2001'de çıkan The Journal for Early Modern History'nin özel sayı editörlüğünü yapmıştır. Sayının başlığı Modernite'nin Ortak Tarihi: Çin ve Osmanlı İmparatorluğu'dur.