Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları
Çeviri
Erol Özbek

ISBN
9789754706307

2. baskı - Haziran 2007
215 sayfa


Yakında

Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları

Ferhad İbrahim (Der.), Heidi Wedel (Der.)

Ortadoğu, hele Batılı bakış açısından, "sivil toplum" kavramına zıt çağrışımlarla algılanıyor: vesayetçi devlet yapıları, toplumu "devlet ve millet"le özdeşleştirip özerk sivil inisiyatifleri boğan resmî-millî ideolojiler... Heidi Wedel ve Ferhad İbrahim'in Batılı ve Ortadoğulu araştırmacıların yazılarından derledikleri bu kitapta, Ortadoğu'da sivil toplum potansiyeline başka bir açıdan bakılıyor.

Ortadoğu, hele Batılı bakış açısından, "sivil toplum" kavramına zıt çağrışımlarla algılanıyor: vesayetçi devlet yapıları, toplumu "devlet ve millet"le özdeşleştirip özerk sivil inisiyatifleri boğan resmî-millî ideolojiler... Heidi Wedel ve Ferhad İbrahim'in Batılı ve Ortadoğulu araştırmacıların yazılarından derledikleri bu kitapta, Ortadoğu'da sivil toplum potansiyeline başka bir açıdan bakılıyor.
Mısır: Kitle-meslek örgütlerindeki mücadelede kendini gösteren İslamcı ve laik sivil toplum anlayışları.
Irak: Herşeyi denetleyen ve baskı altında tutan Baas devletinin sultası altında kıpırdamaya çalışan sivil muhalefet.
Türkiye: "Devletin ülkesi ve milleti" anlayışıyla sivil toplumu boğan devlet geleneği. Bir karşı-kültürün adacıklarını yaratmaya çalışmakla yeni bir elit oluşturma arasında salınan sivil toplum muhalefeti.
İran: Resmî ideolojinin ve kurumların çerçevesi içinde 'çaktırmadan' oluşturduğu karşı-kültür alanında etkinliğini geliştirmeye çalışan sivil muhalefet.
Filistin: "Devletsiz bir sivil toplum olur mu, olursa ne olur?"
Elinizdeki kitap, Türkiye'de ilgisizliğin ve bilmezden gelme alışkanlığının epey güçlü olduğu "bölgemiz" Ortadoğu'ya, devletler ve "yüksek politikalar" zirvesinden değil, toplum seviyesinden bir bakış sunduğu için ilginç ve önemli.

 

İÇİNDEKİLER

9  Önsöz 


11  Giriş
   Ferhad İbrahim-Heidi Wedel

29  Sivil toplum üzerine Arap tartışması
   Ferhad İbrahim

61  Sivil toplumun taşıyıcısı olarak, Mısır’daki meslek birlikleri
   Cilja Harders, Carsten Jürgensen, Tanja Tabbara

93  Suriye: Leviathan’ın diyarı
   Hans Günter Lobmeyer

117 Türkiye’de bir sivil toplum oluşumunun önündeki
       siyasî ve hukukî engeller
   Gülistan Gürbey

137 Türkiye Cumhuriyeti’nde sivil toplumun nüveleri -
       Demokratikleşmenin taşıyıcısı mı ,
       yeni bir seçkinler örgütlenmesi mi? 
   Heidi Wedel

163 İran İslâm Cumhuriyeti’nde Sivil Toplumun
       İfadesi Olarak Karşı Kültür 
   Asgar Şirazi
 
199 Devletsiz sivil toplum mu? Filistin Örneği
   Amal CemalKitapta yer alan bölümler
Sivil Toplum Üzerine Arap Tartışması
Sivil Toplumun Taşıyıcısı Olarak, Mısır’daki Meslek Birlikleri
Suriye: Leviathan’ın Diyarı
Türkiye’de Bir Sivil Toplum Oluşumunun Önündeki Siyasi ve Hukuki Engeller
Türkiye Cumhuriyeti’nde Sivil Toplum’un Nüveleri- Demokratikleşmenin Taşıyıcısı mı, Yeni Bir Seçkinler Örgütlenmesi Mi?
İran İslam Cumhuriyeti’nde Sivil Toplum’un İfadesi Olarak Karşı Kültür
Devletsiz Sivil Toplum Mu? Filistin Örneği
Kitabın Adı
Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları
ISBN
9789754706307
Orijinal Adı
Probleme der Zivilgesellschaft im Vorderen Orient
Yayın No
İletişim - 433
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 66
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
215 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
166 gr
Baskı
2. baskı - Haziran 2007 (1. baskı - Ekim 1997)
Derleyen
Ferhad İbrahim, Heidi Wedel
Çeviren
Erol Özbek
Kapak
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Suat Aysu
Düzelti
Sait Kızılırmak
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Ferhad İbrahim

Berlin Özgür Üniversite Siyasal Bilimler öğretim üyesi. Çalışma alanları: Uluslararası politika, politika ve din, atışma araştırmaları.


Heidi Wedel

Berlin Özgür Üniversite araştırma görevlisi. Çalışma konuları: Türkiye’nin siyasal sosyolojisi, demokratikleşme sorunları, politika ve din.