Ortadoğu'da Maduniyet
Çeviri
Özgür Gökmen, Seçil Deren

ISBN
9789750503849

1. baskı - Şubat 2006
219 sayfa


Tükendi

Ortadoğu'da Maduniyet

Toplumsal Hareketler ve Siyaset
Özgür Gökmen (Der.), Seçil Deren (Der.), Asef Bayat

İran kökenli araştırmacı Asef Bayat, Müslüman Ortadoğu toplumlarındaki toplumsal değişime, Oryantalizmin kalıplarını kıran bir bakışın imkânlarını sunuyor elinizdeki derlemede. Her şeyden önce, "durağan" bir karakteri, bir "kendine özgülüğü" değil; değişimi vurgulayarak ve "küresel güneyin" başka ülkeleriyle benzerliklere dikkat çekerek bakıyor bu toplumlara.

İran kökenli araştırmacı Asef Bayat, Müslüman Ortadoğu toplumlarındaki toplumsal değişime, Oryantalizmin kalıplarını kıran bir bakışın imkânlarını sunuyor elinizdeki derlemede. Her şeyden önce, "durağan" bir karakteri, bir "kendine özgülüğü" değil; değişimi vurgulayarak ve "küresel güneyin" başka ülkeleriyle benzerliklere dikkat çekerek bakıyor bu toplumlara. Bu tutumuyla, Ortadoğu’ya karşılaştırmalı bakışı küreselleşme bağlamında konumlandıran bir öneri de geliştiriyor.

Asef Bayat, kitabın adından da çıkarılacağı üzere, "aşağıdakilerin" durumunu esas alıyor, toplumsal hareketliliğe, sınıfsal hareketlere, popüler ve sivil eylemlere odaklanıyor. Ortadoğu toplumlarındaki İslâmî hareketleri bu çerçevede genişçe ele alıyor, ama bununla yetinilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Kent yoksulları, sendikalar, yeni sivil toplum kuruluşları da onun yoğun ilgisine tâbi.

Kendi terimleriyle, "planlanmamış kolektif eylemlere", "sokak siyaseti"ne eğiliyor Asef Bayat. Veya, derlemedeki bir yazının başlığıyla: "Gayrı Sivil Toplum"a, "Gayrı Resmi İnsanların Siyaseti"ne... Ve madunların/aşağıdakilerin yaşamsal gereksinimlerini karşılamaya dönük "sessiz, kanunsuz ve iddiasız doğrudan eylemlerine"; "sessiz tecavüz"e...

 

İÇİNDEKİLER

 

7    Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM
11      Ortadoğu Toplumları Üzerine Çalışmak:
          Karşılaştırmalı Düşüncenin Şartları ve Türleri

İKİNCİ BÖLÜM
27      “Tehlikeli Sınıflar”dan “Sessiz İsyankârlar”a:
           Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
65       Ortadoğu’da Aktivizm ve Toplumsal Kalkınma 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
119      Gayri Sivil Toplum: Gayri Resmi İnsanların Siyaseti 

BEŞİNCİ BÖLÜM
153      Hareketsiz Devrim, Devrimsiz Hareket:
            İran ve Mısır İslâmî Aktivizmlerini Karşılaştırmak 

ALTINCI BÖLÜM
205      Siyasete ve Muhalefete Dair

 

 

 Kitapta yer alan bölümler
Ortadoğu Toplumları Üzerinde Çalışmak: Karşılaştırmalı Düşüncenin Şartları ve Türleri
Tehlikeli Sınıflardan Sessiz İsyankârlara: Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti
Ortadoğu’da Aktivizm ve Toplumsal Kalkınma
Gayri Sivil Toplum: Gayri Resmi İnsanların Siyaseti
Hareketsiz Devrim, Devrimsiz Hareket: İran ve Mısır İslami Aktivizimlerini Karşılaştırmak
Siyaset ve Muhalefete Dair
Kitabın Adı
Ortadoğu'da Maduniyet
Alt Başlık
Toplumsal Hareketler ve Siyaset
ISBN
9789750503849
Orijinal Adı
Subaltern in the Middle East: Politics and Movements
Yayın No
İletişim - 1134
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 196
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
219 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
165 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2006
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Derleyen
Özgür Gökmen, Seçil Deren
Çeviren
Özgür Gökmen, Seçil Deren
Kapak Fotoğrafı
M. Henley
Yazar
Asef Bayat
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Asef Bayat

1954’te Tahran’da doğdu. 1977’de Tahran Üniversitesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini 1984’te Kent Üniversitesi’nden aldı. Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde, Catherine ve Bruce Bastian Küresel ve Ulusaşırı Çalışmalar Profesörü. Sosyoloji ve Ortadoğu dersleri veriyor. Illinois Üniversitesi’nden önce uzun yıllar Kahire Amerikan Üniversitesi’nde çalıştı ve Leiden Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Toplumu ve Kültürü kürsüsünün başkanı olarak Modern Dünyada İslâm Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde direktörlük yaptı. Araştırma alanları, toplumsal hareketler ve toplumsal değişimden, din ve siyaset, İslâm ve modern dünya, kentsel mekân ve siyasete uzanır. Yakın zamanlı kitapları: Siyaset Olarak Hayat: Sıradan İnsanlar Ortadoğu’yu Nasıl Değiştiriyorlar? (çev. Özgür Gökmen, Metis Yayınları, 2015); Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam [Post-İslâmcılık: Siyasal İslâm’ın Değişen Yüzleri] (haz., Oxford University Press, 2013); Being Young and Muslim: Cultural Politics in the Global South and North [Genç ve Müslüman Olmak: Küresel Güney ve Kuzeyde Kültürel Siyaset] (Linda Herrera ile birlikte haz., Oxford University Press, 2010); Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri (çev. Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2008) ve Ortadoğu’da Maduniyet: Toplumsal Hareketler ve Siyaset (der. ve çev. Özgür Gökmen, Seçil Deren, İletişim Yayınları, 2006).


Özgür Gökmen

1972'de İzmir'de doğdu. 1994'te AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
bitirdi. ODTÜ'de ve Leiden Üniversitesi'de çalıştı. Ankaralı.


Seçil Deren

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren Deren, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'ndan elde etti. “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Toplum Kuruluşları” projesinde ‘Proje Yürütücüsü’ olarak yer aldı. Halen Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır.Asef Bayat

Tüm Asef Bayat kitaplarını görmek için tıklayınız.