Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
Çeviri
Ebru Salman

ISBN
9789750501951

6. baskı - Ocak 2018
280 sayfa


34,50 TL
27,60 TL

Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik

Pınar İlkkaracan (Der.)

Müslüman toplumlarda cinsellik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı, ama bunları bir araya getiren bir derleme bugüne kadar yayınlanmamıştı. Türkiye, Filistin, Pakistan, Fas, Nijerya gibi farklı ülkelerden araştırmacıların makalelerinin yer aldığı Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, bu alandaki boşluğu dolduruyor.

Müslüman toplumlarda cinsellik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı, ama bunları bir araya getiren bir derleme bugüne kadar yayınlanmamıştı. Türkiye, Filistin, Pakistan, Fas, Nijerya gibi farklı ülkelerden araştırmacıların makalelerinin yer aldığı Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, bu alandaki boşluğu dolduruyor. Kitapta cinsellik toplumsal bağlamına oturtularak olanca karmaşıklığı içinde farklı cepheleriyle inceleniyor: Cinselliğe ilişkin kültürel kurgular, cinsel politika, milliyetçilik ve köktendincilik gibi akımların cinselliğe yaklaşımları, modernleşmenin ve modern devletlerin oynadığı rol, tıp, hukuk, ataerkil düzen, baskı, şiddet, tecavüz, namus, bekâret, evlilik, haz... Yazarlar, İslâm’ı tek bir öze indirgeyen kolaycı yaklaşımlardan titizlikle kaçınarak Müslüman toplumlarda çarpıcı bir çeşitlilik olduğunu gösteriyor, farklı toplumların ve tarihsel dönemlerin kendine özgü niteliklerini vurguluyorlar. Ayrıca gerek Müslüman toplumların kendi aralarında gerekse başka toplumlarla, özellikle Batı dünyasıyla yapılan karşılaştırmalar da analizlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Böylece, cinselliğin yalnızca “kişisel ve özel” bir mesele olmadığını, toplumsal iktidar ilişkilerinin merkezî bir unsuru olduğunu gösteren bir tablo çıkıyor karşımıza. Kendi alanında bir ilk olan bu derleme, yalnızca konunun uzmanlarına değil, bütün okurlara seslenen kapsamlı ve ufuk açıcı bir eser.

Kitapta yer alan bölümler
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
İslam’da Aktif Kadın Cinselliği Anlayışı
Arap Kültürü ve Kadınların Bedenlerinin Yazılışı
Müslüman Dinsel Sağ ( Köktendinciler) ve Cinsellik
Bekaret ve Ataerki
Modern Türk Tıbbında Bekaret Testleri ve Suni Bekaret
Türkiye’nin Doğu Bölgelerinde Kadın Cinselliği Bağlamında İncelenmesi/İran’da Geçici Evlilik ve Devlet: Kadın Cinselliği Üzerine İslami Bir Söylem
Kadının İnsan Hakkı Olarak Cinsel Haz: Türkiye’deki Bir Taban Eğitimi Programından Deneyimler
Tecavüzün Kültürel Bir Tanımına Doğru: Filistin Toplumunda Tecavüz Mağdurlarıyla Çalışırken Karşılaşılan İkilemler
Arap Toplumlarında Namus Cinayetleri ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası
Kadın Genital Mütilasyonu Nedir?
Kitabın Adı
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
ISBN
9789750501951
Yayın No
İletişim - 961
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 157
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
280 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
213 gr
Baskı
6. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Ocak 2003)
Derleyen
Pınar İlkkaracan
Çeviren
Ebru Salman
Editör
Tansel Güney
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Elçin Gen
Kapak Fotoğrafı
Shirin Neshat
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Pınar İlkkaracan

Psikoterapist, araştırmacı, eğitimci ve insan hakları aktivisti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikoterapi eğitimi aldığı Berlin'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Kadının İnsan Hakları, Uluslararası New Ways Vakfı, WINPEACE gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurucu üyesidir. Cinsellik konusunda çeşitli araştırmalarının ve eğitim programlarının yanı sıra, Müslüman toplumlarda konu üzerinde çalışan akademisyen ve sivil toplum örgütlerinden oluşan uluslararası bir ağın kurulmasında aktif rol oynamıştır. Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz (Metis Yayınları, 1996) ve Human Rights and Literacy Training Manual (1998) adlı kitapların yazarlarındandır.