Modern Türkiye’nin Şifresi
ISBN
9789750506017

7. baskı - Temmuz 2019
536 sayfa


49,00 TL
39,20 TL

Modern Türkiye’nin Şifresi

İttihat Ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918)
Fuat Dündar

Yirminci yüzyılın başı, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik haritasının çizildiği, tebaanın etnik kökenlerine göre hesaplandığı, yerleşim alanlarının nasıl yeniden biçimlendirileceğinin sorgulandığı bir dönemeçtir. İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti’nin dinsel cemaatlere yönelik olarak kullandığı takibat metotlarını geliştirip “modernleştirerek” etnik kimlik temelli araştırmalar haline getirdi.

Yirminci yüzyılın başı, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik haritasının çizildiği, tebaanın etnik kökenlerine göre hesaplandığı, yerleşim alanlarının nasıl yeniden biçimlendirileceğinin sorgulandığı bir dönemeçtir. İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti’nin dinsel cemaatlere yönelik olarak kullandığı takibat metotlarını geliştirip “modernleştirerek” etnik kimlik temelli araştırmalar haline getirdi. Bir yanda etnik köken araştırmalarındaki “bilimsel” sıfatının cazibesi ve etkileme kudreti, diğer yanda milliyetçi politikaların harita, etnografya ve topografya üzerinde sınandığı “mühendislik” faaliyeti, 1913-1918 arasında imparatorluk nüfusunun bileşimini topyekûn değiştirdi. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin raporlar, kitaplar, araştırma heyetleri ve dergilerle biçimlendirdiği; nüfus kompozisyonuna dair gizli ve açık verilere dayanarak uygulamaya koyduğu ve en uzak bölgelerde en ince ayrıntısına kadar telgraflarla izlediği “iskân” politikalarını inceliyor. Rum, Bulgar, Ermeni, Kürt, Yahudi, Nasturi ve Süryanilere yönelik yer değiştirme, mübadele, tehcir, “yeniden iskân” etme siyasetinin hangi amaçlara dayandığını, bu amaçların nasıl biçimlendiğini ve kimler tarafından uygulandığını araştırıyor. Belge, harita, nüfus verileri, telgraflar ve şifreli emirlerle sürecin nasıl idare edildiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Bu araştırma ile Anadolu’nun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılmasının, coğrafyanın güvenilir “unsurlarla” tahkim edilmesinin, İttihat ve Terakki’nin milliyetçilik projesinin önemli bir ayağı olduğu anlatılırken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden etnografik mirasın ve bakış açısının ne olduğu da çarpıcı bir biçimde ortaya konuyor.

Kitabın Adı
Modern Türkiye’nin Şifresi
Alt Başlık
İttihat Ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918)
ISBN
9789750506017
Yayın No
İletişim - 1322
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 225
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
536 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
430 gr
Baskı
7. baskı - Temmuz 2019 (1. baskı - Temmuz 2008)
Yazar
Fuat Dündar
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Tasarımı
Fuat Dündar
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel, Ceren Kınık
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Fuat Dündar

1971 doğumlu. Lisans eğitimini 1994 yılında İTÜ Petrol Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra master eğitimini İstanbul Üniversitesi Balkanlar Ortadoğu ve Asya Gelişmeleri Bilim Dalı’nda yaptı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını yarıda bırakıp, Paris-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales) okulunda –elinizdeki eser ile– tarih doktoru akademik ünvanını aldı. Michigan Üniversitesi’nde bir dönemlik, Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi dersi vermektedir. Yazarın Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar DOZ Yayınları, 1999 ve İttihat-Terakki’nin Müslümanları İskan Politikaları (1913-1918) İletişim Yayınları, 2001 adlı iki eseri bulunmaktadır. Amatör olarak fotoğraf sanatı ile ilgilenmektedir.