Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 9 / Dönemler ve Zihniyetler
ISBN
9789750506581

1. baskı - Nisan 2009
1350 sayfa


92,00 TL
73,60 TL

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 9 / Dönemler ve Zihniyetler

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce dizisi Dönemler ve Zihniyetler cildi ile tamamlanıyor. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesi ve bunun siyasal düşünce âlemi üzerindeki etkisi farklı kaynak tartışma, aktör ve hareketlerle ortaya konuyor. Dönemler ve Zihniyetler bu süreç içerisinde yaşanan farklı tartışmaları ve bu tartışmaların aktığı farklı mecraları bir araya getirirken, siyasal düşünce dünyamızın zenginlik, farklılık ve “araz”larının bir dökümünü sunuyor.

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki belli başlı düşünce akımlarının, siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, analitik bir değerlendirmesini hedefliyor. Her cildin bağımsız bir kitap kimliği de taşıdığı bu dokuz ciltlik edisyonda, düşünsel yönelimler, tartışmalar/polemikler, ideolojik söylemler, üzerinde odaklaşılan izlekler, ayrıca bunların düşünsel esin kaynakları, dönemler ve akımlar boyunca etkisini hissettiren güçlü zihniyet kalıpları mercek altına alınıyor. Ayrıca politik düşünceye etkisi olan kurumlar, dergiler, düşünce insanlarının portreleri çıkartılıyor. Bazı konular/sorunlar ise, farklı akımlar bağlamında ele alınarak, değişik vecheleriyle inceleniyor. Ana akımlar, döneme damgasını vurmuş ideolojiler yanında, “marjinal” sayılan arayışları, savruluşları da göz ardı etmeden...

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce dizisi Dönemler ve Zihniyetler cildi ile tamamlanıyor. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesi ve bunun siyasal düşünce âlemi üzerindeki etkisi farklı kaynak tartışma, aktör ve hareketlerle ortaya konuyor. Dönemler ve Zihniyetler bu süreç içerisinde yaşanan farklı tartışmaları ve bu tartışmaların aktığı farklı mecraları bir araya getirirken, siyasal düşünce dünyamızın zenginlik, farklılık ve “araz”larının bir dökümünü sunuyor. Siyasî düşünceye etki etmiş aydınlar; devlet zihniyeti; milliyetçilik, ırkçılık, faşizm; sol-sağ, “merkez”; Kürt sorunu; din, laiklik, İslâmcılık; kadınlar, toplumsal cinsiyet; basın-medya, edebiyat, sanat; Batı-Doğu; tabular... Dönemler ve Zihniyetler, siyasî düşünceyi şekillendiren tartışmaların karşılaştırmalı bir muhasebesini sunuyor.

Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce serisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Kitabın Adı
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 9 / Dönemler ve Zihniyetler
ISBN
9789750506581
Yayın No
İletişim - 1374
Dizi No
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce - 9
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
1350 sayfa
En
165 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
1283 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2009
Yayına Hazırlayan
Ömer Laçiner
Cilt Editörü
Ömer Laçiner
Kapak Tasarımı
Suat Aysu
Uygulama
Suat Aysu, Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Etiketler: #acentacılık, #alman, #anadolu, #anarşizm, #anglo-sakson, #atatürk, #atatürkçülük, #avrupa, #avrupa birliği, #aydın, #aziz nesin, #basın, #batı, #baykan sezer, #bilim, #celal nuri ileri, #cumhuriyet, #çağ, #çetin altan, #çeviri, #çevre, #demirel, #devlet, #dış politika, #dogma, #doğan avcıoğlu, #doğu, #dönem, #dönemler, #dünya, #edebiyat, #ekoloji, #ekonomi, #emperyalizm, #entelektüel, #entelijansiya, #erkek dili, #erkek egemenliği, #ermeni, #erol güngör, #etkileşim, #faşizm, #feminizm, #finlandiya, #fransız, #garbiyatçılık, #görsel sanat, #gramer, #halifelik, #hukuk, #ırkçılık, #ırksal, #ideoloji, #ingiliz, #islam, #islamcılık, #ismail beşikçi, #ittihatçılık, #kadın, #kadın kurtuluşu, #kalkınma, #kamusal alan, #kazım karabekir, #kemalizm, #kıbrıs, #kıvılcımlı, #kimlik, #köşe yazarlığı, #kürt sorunu, #kürtler, #laiklik, #liberalizm, #mahalle baskısı, #marksizm, #medrese, #medya, #mehmet ali, #merkez, #merkez sol, #militarizm, #milli kimlik, #milli mücadele, #milli türk talebe birliği, #milliyetçilik, #modernizm, #modernleşme, #muhafazakarlık, #mustafa kemal, #ordu, #osmanlı, #ömer lütfi barkan, #özgürlük, #pkk, #planlama, #popülarizasyon, #roman, #rum, #rumeli, #sağ, #sağcıl