Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (Ciltli)
ISBN
9789750500046

11. baskı - Eylül 2017
512 sayfa


80,00 TL
64,00 TL

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (Ciltli)

Cumhuriyet Türkiyesi’nin siyasi fikirleri ve rejimin ideolojik/kurumsal kanavası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde örülmüştür. “Yeni Türkiye”nin bütün akımlarının izleri, Osmanlı modernleşmesinin siyasal fikirlerinden, İslamda reform arayışından, Tanzimat ve 2. Meşrutiyet’in tartışmalarından başlayarak sürülebilir.

Cumhuriyet Türkiyesi’nin siyasi fikirleri ve rejimin ideolojik/kurumsal kanavası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde örülmüştür. “Yeni Türkiye”nin bütün akımlarının izleri, Osmanlı modernleşmesinin siyasal fikirlerinden, İslamda reform arayışından, Tanzimat ve 2. Meşrutiyet’in tartışmalarından başlayarak sürülebilir. Yeni/Batılı düşünsel paradigma etkisini güçlü biçimde hissettirmiş, şevkli bir düşünsel ithalat gerçekleşmiş; geleneksel, modern-öncesi fikriyatı ihya etmeye dönük çabalar da bu paradigma değişikliğinden etkilenmeden yapamamıştır. Ünlü Batıcılık-İslamcılık-Türkçülük ayrışması... “Devleti/dini kurtarma” motifi... Vatan, özgürlük, eşitlik, demokrasi, parlamento, yurttaşlık, meşruiyet, anayasa, devrim gibi modern politikanın temel kavramlarıyla hesaplaşmalar.... bu dönemin yüklü gündeminin başlıklarıdır.

Kitabın Adı
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (Ciltli)
ISBN
9789750500046
Yayın No
İletişim - 726
Dizi No
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce - 0
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
512 sayfa
En
165 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
760 gr
Baskı
11. baskı - Eylül 2017 (1. baskı - Haziran 2001)
Cilt Editörü
Mehmet Ö. Alkan
Editör
Murat Gültekingil, Tanıl Bora
Yayın Sekreteri
Bağış Erten
Dizi Yayın Yönetmeni
Murat Belge
Uygulama
Suat Aysu
Kapak Tasarımı
Suat Aysu
Düzelti
Serap Yeğen
Dizin
M. Cemalettin Yılmaz
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset