Mete Tunçay'a Armağan
ISBN
9789750504815

1. baskı - Haziran 2007
760 sayfa


Tükendi

Mete Tunçay'a Armağan

Murat Koraltürk (Der.), Tanıl Bora (Der.), Mehmet Ö. Alkan (Der.)

Mete Tunçay, hem son derece titiz ve üretken bir araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik eden bir “öğretmen” olarak, Türkiye’nin sosyal bilimler ortamında derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden istisnâî bir entelektüel.
Elinizdeki derleme, Mete Tunçay’ın temel ilgi ve çalışma alanlarını gözeterek hazırlandı. Kitap, onun araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alana ilişkin özgün makalelerden oluşuyor.

Mete Tunçay, hem son derece titiz ve üretken bir araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik eden bir “öğretmen” olarak, Türkiye’nin sosyal bilimler ortamında derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden istisnâî bir entelektüel.

Elinizdeki derleme, Mete Tunçay’ın temel ilgi ve çalışma alanlarını gözeterek hazırlandı. Kitap, onun araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alana ilişkin özgün makalelerden oluşuyor.

Siyasal düşünceler tarihi ve siyasetbilimi teorisine ilişkin: Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Aykut Çelebi, İsmail Kara, François Georgeon, Atila Doğan-Hüseyin Sadoğlu, Murat Borovalı.

Türkiye’de solun ve sol düşüncenin tarihi üzerine: Mete Çetik, Yavuz Selim Karakışla, Nurşen Gürboğa, Emel Akal, Erden Akbulut, Ali Birinci, Stefo Benlisoy, Doğan Çetinkaya.

Türkiye’de Erken Cumhuriyet dönemi ve Tek-Parti rejimi üzerine: Erik Jan Zürcher, Uygur Kocabaşoğlu, Murat Koraltürk, Ahmet Demirel, Gönül Tunçay Paçacı, Cemil Koçak, Murat Yılmaz, Hakkı Uyar, Meral Demirel, Yücel Demirel.

Murat Belge, Ümit Hassan, Ionna Kuçuradi, İlhan Tekeli de Mete Tunçay’ın kişiliğine ilişkin yazılarla katkıda bulundular.Kitapta yer alan bölümler
Mete Tunçay’la Söyleşi
Sorgulayan Bir Aydın: Mete Tunçay
Mete Hoca’ya Merhaba
Doğru Değerlendirme Yapmanın Olanaklılığı Üzerine
Toplumsal-Siyasal Çatışmanın Erdemi: Machiavelli ile Montesquieu’den Alınacak Dersler
Kemalizm ve 21. Yüzyıl Türkiye Demokrasisi
Müsavat Mı, Eşitsizlik Mi?
Yasak Kelimeler
Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması
Ahlaki Çoğulculuk ve Siyaset
Emek Tarihi Literatüründe Sınıf Bilinci Sorunu
Osmanlı İmparatorluğu’nda Solun Tarihine Bir Katkı: Meşrutiyet ve Hukuk-i Avam Taraftarı Ermeni Fırkası (1908)
Zonguldak Havzası’nda İş Mükellefiyeti ve Mükellef İşçilerin Mücadeleleri: 1940-1947
İttihatçıların İrredantist Politikalarına Bir Örnek Olay: Kafkas İttihat ve Terakki Fırkası-1918
Süleyman Nuri’nin Şahsi Dosyası
Bolşevik Süleyman’ın Serencamına Zeyl
Mustafa Suphi’nin Babası Ali Rıza Bey’in Hikayesi
Türkiye’de Spartakistler ve Kurtuluş Dergisi
Sosyalizmi İdrak Etmek: Bir Mütareke Dönemi Gazetesi
Yıkımın ve Yenilenmenin Mimarları: Kemalist Jenerasyona ve Jön Türklere Dair Bir Grup Biyografisi Denemesi
Tek Parti Döneminin ‘Matbuat’ı Üzerine Gözlemler
Ekonominin Türkleştirilmesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İktisadi Sonuçları
Tek Parti Dönemi Meclislerinde Değişim ve Yerellik
Tek Partili Dönemde CHP Parti Müfettişliği’ne İlişkin Ek Bilgiler
Recep Peker, CHP ve Bürokrasi: Kazım Dirik Örnek Olayı Üzerinden ‘Parti- Devlet’ Uygulaması ve ‘Faşist Proje’
CHP’nin Avrupa’nın Radikal ve Demokrat Partileri İle İlişkileri 1926-1935
Bir Belge: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Bulunan Tek Toplantı Tutanağı
Kitabın Adı
Mete Tunçay'a Armağan
ISBN
9789750504815
Yayın No
İletişim - 1234
Dizi No
Armağan Kitaplar - 1
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
760 sayfa
En
160 mm
Boy
230 mm
Ağırlık
864 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2007
Kapak
Suat Aysu
Kapaktaki Çizim
Aydan Çelik
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Derleyen
Murat Koraltürk, Tanıl Bora, Mehmet Ö. Alkan
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Murat Koraltürk

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent.


Tanıl Bora

1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörüdür. O zamandan beri kitap çevirmenliğiyle de meşguldür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum&Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012’de yayın koordinatörlüğünü, 2016’da yayın yönetmenliğini üstlendi.

Ağırlıklı çalışma alanları, Türkiye’de siyasal düşünceler, özellikle sağ ideoloji ve milliyetçiliktir. Bu konularda yayımlanmış kitapları: Devlet Ocak Dergâh - 1980’lerde Ülkücü Hareket (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 1991), Milliyetçiliğin Kara Baharı (Birikim Yayınları, 1995), Türk Sağının Üç Hali (Birikim Yayınları, 1998), Devlet ve Kuzgun - 1990’lardan 2000’lere MHP (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 2004), Medeniyet Kaybı- Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar (Birikim Yayınları, 2006), Türkiye’nin Linç Rejimi (Birikim Yayınları, 2008), Sol, Sinizm, Pragmatizm (Birikim Yayınları, 2010), Cereyanlar - Türkiye’de Siyasî İdeolojiler (İletişim Yayınları, 2017).


Mehmet Ö. Alkan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “‘İlim’den ‘Bilim’e Geçişin Kritik Evreleri: Osmanlı Materyalizmi ve Baha Tevfik” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede “Ölçülebilir Verilerle Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Modernleşmesi” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2000-2001 ve 2009-2010 yılları arasında Amerika’da Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 2008 ve 2010 yıllarında Köln Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmekte ve aynı zamanda Tarih Vakfı başkanlığını yürütmektedir. Kendi alanında yayımlanmış 250’nin üzerinde makalesi ve hazırladığı 15 kadar kitabı vardır. Başlıca yapıtları: Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları (İlter Turan ve Ahmet Yücekök ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 1998); İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Okulları (Terakki Vakfı Yayınları, 2003); Prens Sabahaddin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne (Yapı Kredi Yayınları, 2007); Yadigâr-ı Meşrutiyet (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010); Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, (Y. Doğan Çetinkaya ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 2015); Osmanlı’dan Günümüze Darbeler (Tarih Vakfı Yayınları, 2017).