Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)
ISBN
9789750501630

1. baskı - Eylül 2003
224 sayfa


Tükendi

Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)

Mehmet Ali Aybar’ın 1949 ve 1950’de kendisine açılan iki siyasi davada yaptığı savunmalar... “Huzurunuza, şef sistemine ve onun maskeli bir şekilde devamını temin için memleketin istiklâli pahasına baş vurulan Amerikan yardımına karşı cephe aldığımdan ve bunları halk efkârına anlatmağa çalıştığımdan dolayı getirildim...”

Mehmet Ali Aybar’ın 1949 ve 1950’de kendisine açılan iki siyasi davada yaptığı savunmalar...
“Huzurunuza, şef sistemine ve onun maskeli bir şekilde devamını temin için memleketin istiklâli pahasına baş vurulan Amerikan yardımına karşı cephe aldığımdan ve bunları halk efkârına anlatmağa çalıştığımdan dolayı getirildim...”
Aybar’ın 1949-1961 yılları arasında yazdığı, ikisi dışında ilk kez yayımlanan mektupları: Siyasi bildiri niteliğindeki açık mektupları ve okuyucu mektubu olarak yazdığı metinlerin yanında, Behice Boran’a, Joliot-Curie’ye, Hulusi Köymen’e, Cevdet Kudret’e, Zekeriya Sertel’e, Hasan Vasfi’ye gönderdiği özel mektuplar...
“Aylar yıllar geçiyor. Sanırsın ki dünyanın birer ucundayız. Eloğlunun aya gitmeyi tasarladığı şu zamanda, 500 kilometre aşmaya gücümüz yetmiyor. Mektuplaşma işini de olağanüstü olaylara bıraktığımızdan, ölsek birbirimizden haberimiz olmayacak...”
Bu savunma ve mektuplar, Türkiye’de sosyalist düşüncenin özgün düşünürlerinden Mehmet Ali Aybar’ın fikirlerinin olgunlaşma süreci hakkında ve onun bu ağır siyasal baskı dönemindeki iç dünyası hakkında çok şeyler söylüyor.
Kitabın Adı
Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)
ISBN
9789750501630
Yayın No
İletişim - 926
Dizi No
Politika - 44
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
224 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
165 gr
Baskı
1. baskı - Eylül 2003
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Suat Aysu
Yayına Hazırlayan
Barış Ünlü
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset