Kuşaktan Kuşağa Aktarım
Çeviri
Z. Canan Özatalay

ISBN
9789750509186

1. baskı - Temmuz 2011
341 sayfa


41,50 TL
33,20 TL

Kuşaktan Kuşağa Aktarım

Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor?
Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Willy Lahaye

Aile tarihi, kuşkusuz, kişinin değerlerinin ve sosyal alışkanlıklarının şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri. Her kuşak, içine doğduğu ailenin aktardığı genetik ve psişik yapıya, sosyokültürel modele dayanarak sosyalleşiyor ve kendisini bu çerçeve içinde tanımlıyor. Öte yandan, bir kuşaktan diğerine geçişte, toplumsal değişime paralel olarak, pek çok ekonomik, sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve pedagojik dönüşüm de yaşanıyor. Her kuşak, aileden devraldığı bilgiyi yeniden üreterek yeni düşünme, olma ve yapma biçimleri geliştiriyor.

Aile tarihi, kuşkusuz, kişinin değerlerinin ve sosyal alışkanlıklarının şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri. Her kuşak, içine doğduğu ailenin aktardığı genetik ve psişik yapıya, sosyokültürel modele dayanarak sosyalleşiyor ve kendisini bu çerçeve içinde tanımlıyor. Öte yandan, bir kuşaktan diğerine geçişte, toplumsal değişime paralel olarak, pek çok ekonomik, sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve pedagojik dönüşüm de  yaşanıyor. Her kuşak, aileden devraldığı bilgiyi yeniden üreterek yeni düşünme, olma ve yapma biçimleri geliştiriyor. Bu süreçte, aile mirasının bazı unsurları dönüştürülerek muhafaza edilirken, bazıları da terk edilerek yok oluyor. Böylece kuşaklar arasındaki aktarım bir yandan devamlılık izleri taşırken, diğer yandan da kesintiler, kopukluklar ve dönüşümlerle belirleniyor. Peki değişimlerle kopukluklar arasında işleyen bu çift yönlü süreç kaçınılmaz mıdır? Özgürlük ile belirlenimcilik arasında kalan bireyin rolü nedir? Tarihinin basit bir eyleyeni midir, yoksa onun bir aktörü haline gelebilir mi? Bu kitap, işte bu can alıcı soruların izini sürüyor. 
 
Aile eğitimi ve sosyal pedagoji üzerine çalışmalar yürüten Willy Lahaye, Jean-Pierre Pourtois ve Huguette Desmet, Kuşaktan Kuşağa Aktarım’da “Her aktarım aynı zamanda bir dönüşümdür” fikrinin etrafında kuşaklar arasındaki ilişkiyi ele alıyorlar. Otuz beş yıla dayanan uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olan bu kitapta yazarlar, aynı ailenin üç farklı kuşağını inceliyorlar. Ailenin yapısını karakterize eden özellikleri tespit ettikten sonra, bunların yeni kuşaklara ne ölçüde ve hangi yollarla aktarıldığını araştırıyorlar. Yazarlar sabit olduğu ve sürekli aktarıldığı varsayılan kuşaklar arası ilişkileri ve kalıpları, toplumun kendisi gibi sürekli bir dönüşüm içinde kabul etmenin önemine dikkat çekiyorlar.


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Kuşaktan Kuşağa Aktarım
Alt Başlık
Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor?
ISBN
9789750509186
Orijinal Adı
Transmettre. D’une génération à l’autre
Kapak
"Three Generations", 2009
Yayın No
İletişim - 1625
Dizi No
Psykhe - 6
Alan
Psikoloji
Sayfa Sayısı
341 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
285 gr
Baskı
1. baskı - Temmuz 2011
Yazar
Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Willy Lahaye
Çeviren
Z. Canan Özatalay
Dizi Editörü
Bahar Siber
Editör
Can Belge
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Christos Lamprianidis
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ahmet Batmaz
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Jean-Pierre Pourtois

Mons-Hainaut Üniversitesi'nde profesör. Aile ve Okul Sosyo-pedagojisi Araştırma Merkezi'nin (CERIS) yöneticilerinden. Kuşaktan Kuşağa Aktarım: Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor? kitabını İletişim Yayınları yayımlamıştır.


Huguette Desmet

Mons-Haınaut Üniversitesi'nde profesör ve CERIS'te yönetici. Jean-Pierre Pourtois'yla hazırladıkları ortak eser: L'education implicite (PUF, 2004) ve L'education postmoderne (PUF, 2005) ayrıca Kuşaktan Kuşağa Aktarım: Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor? kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.


Willy Lahaye

Filozof, doktorasını psiko-pedogoji alanında yaptı. Mons-Hainaut Üniversitesi'nde ders veriyor ve aile konusunda araştırmalar yürütüyor. Kuşaktan Kuşağa Aktarım: Çocuklarımız Çocuklarını Nasıl Eğitiyor? adlı kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.