Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri
Çeviri
Gülhan Erkaya

ISBN
9789750500633

4. baskı - Eylül 2016
383 sayfa


41,50 TL
33,20 TL

Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri

Lale Yalçın - Heckmann

Lale Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’de yürüttüğü saha çalışmasına dayanan Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, antropoloji dalındaki doktora tezinin kitaplaşmış biçimi. Akademik açıdan çok parlak ve doyurucu nitelik taşıyan bu yapıt, uzman olmayan okurlara da hitap edecek ölçüde anlaşılırlığa ve sürükleyici bir kurguya sahip.

Lale Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’de yürüttüğü saha çalışmasına dayanan Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, antropoloji dalındaki doktora tezinin kitaplaşmış biçimi. Akademik açıdan çok parlak ve doyurucu nitelik taşıyan bu yapıt, uzman olmayan okurlara da hitap edecek ölçüde anlaşılırlığa ve sürükleyici bir kurguya sahip. İlk bölümde anlatılan silah kaçakçılığı örnek olayı, hem okuru bir anda yörenin “gerçek”lerinin içine çekiyor, hem de kitap boyunca geliştirilen bütün temaların ipuçlarını veriyor. Siyasal sistemin yöredeki tezahürleri ile yerel kültürün dinamizmi arasındaki ilişki, kitaptaki analizlerin temel taşını oluşturuyor. Akrabalık, aşiret ve etnisite gibi çeşitli kimlik biçimleri, somut koşullardaki olanca esnekliğiyle ele alınıyor. Bölgenin tarihsel, coğrafî, demografik koşullarının incelenmesinin ardından, mikro düzeydeki olgular derinlemesine araştırılıyor: Aşiret ve akrabalık bağlarının kullanımı, köy ve köy haneleri, akrabalık ve hısımlık terimlerinin genişletilmesi, evlilik ilişkileri ve stratejileri, toplumsal cinsiyet rolleri, hiyerarşisi ve dayanışması... Mikro düzeydeki olguları hiçbir zaman makro süreçlerden tamamen bağımsız görmeyen yazar, somut gelişmeleri bütün boyutlarıyla ve karmaşık ilişki örüntüleri çerçevesine yerleştirerek değerlendirmeye özen gösteriyor. Böylelikle kitap, sınırlı inceleme alanından yola çıkarak, hem başka toplumlardaki benzer olgularla karşılaştırmalar yapılmasına, hem de antropolojinin metodolojik ve teorik meselelerini derinlemesine düşünmeye imkân tanıyor.
Kitabın Adı
Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri
ISBN
9789750500633
Orijinal Adı
Tribe and Kinship among the Kurds
Yayın No
İletişim - 833
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 128
Alan
Antropoloji
Sayfa Sayısı
383 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
313 gr
Baskı
4. baskı - Eylül 2016 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar
Lale Yalçın - Heckmann
Editör
Tansel Güney
Çeviren
Gülhan Erkaya
Kapak
Utku Lomlu
Kapak Fotoğrafı
Enver Özkahraman
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Lale Yalçın - Heckmann

Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji, Londra Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi gördü. Kürt aşiretleri ve akrabalık sistemi üzerinde araştırmasıyla aynı üniversiteden doktora derecesini aldıktan sonra, 1986-1988 yıllarında ve Bamberg Üniversiteleri'nde çalıştı. 2000 yılından beri Almanya'nın Halle şehrindeki Max Planck Sosyal Antropoloji Araştırma Enstitüsü'nde "Azerbaycan'ın kırsal kesimindeki toprak reformu ve değişen mülkiyet ilişkileri" konusunda araştırma yürütmektedir. Etnik ilişkiler, Kürt hareketi, feminist antropoloji, Avrupa'daki Türkiye göçmen aileleri ve dini kimlikler, ekonomik antropoloji ve post-sosyalist ülkeler, akademik araştırma ve ilgi alanlarıdır.