İstanbul'un Son Sürgünleri
ISBN
9789754704419

3. baskı - Ekim 2004
238 sayfa


Tükendi

İstanbul'un Son Sürgünleri

Hülya Demir, Rıdvan Akar

Türk ve Müslüman olmayan uyruklarına karşı ‘özel’ devlet politikasının çarpıcı bir örneği. Kıbrıs sorununda gerginliğin artması karşısında, kendini aslen “İstanbullu” hisseden bir azınlık topluluğunun “diplomatik koz” olarak ‘değerlendirilişi’. İstanbul Rumlarının bakiyesi olan küçük cemaatin 40 bin ferdinin bir çırpıda sınırdışı edilişinin trajik hikayesi.

Türk ve Müslüman olmayan uyruklarına karşı ‘özel’ devlet politikasının çarpıcı bir örneği. Kıbrıs sorununda gerginliğin artması karşısında, kendini aslen “İstanbullu” hisseden bir azınlık topluluğunun “diplomatik koz” olarak ‘değerlendirilişi’. İstanbul Rumlarının bakiyesi olan küçük cemaatin 40 bin ferdinin bir çırpıda sınırdışı edilişinin trajik hikayesi. Kitap yayımlanır yayımlanmaz resmî milliyet politikası hakkında tartışmalara yolaçtı.
Kitabın Adı
İstanbul'un Son Sürgünleri
ISBN
9789754704419
Yayın No
İletişim - 298
Dizi No
Tarih-Politika - 8
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
238 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
3. baskı - Ekim 2004 (1. baskı - Temmuz 1994)
Yazar
Hülya Demir, Rıdvan Akar
Kapak
Ümit Kıvanç
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Filiz Burhan
Düzelti
Yetvart Danzikyan
Cilt
Ayhan Matbaası, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Hülya Demir

1966’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İnsan Hakları Derneği Azınlık Haklarını İzleme Komisyonu üyesi olan yazar yaşamını gazetecilik yaparak kazanıyor.


Rıdvan Akar

1961’de doğdu. G.Ü. İ.İ.B.F’de lisans, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Halen aynı fakültede “Bölgesel Kalkınma Politikaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneği” konulu doktora tezini hazırlıyor. Yazarın daha önce yayımlanmış Varlık Vergisi, Tek Parti Döneminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği adlı kitabı bulunuyor. Yaşamını gazetecilik yaparak kazanıyor.