İslâmlar ve Moderniteler
Çeviri
Elçin Gen

ISBN
9789750500626

3. baskı - Kasım 2017
278 sayfa


36,00 TL
28,80 TL

İslâmlar ve Moderniteler

Aziz Al-Azmeh

Batı’nın egemen tahayyülünde, Ortaçağ şarkiyatçılığından kalma stereotiplerle beslenen İslâm imgesi, bir zamanlar Batı uygarlığı karşısında bir tehdit olarak algılanan komünizmin yerine geçmiş durumda. Batılı temsillerde mezhep çatışmaları, namaz görüntüleri, geri kalmışlık manzaraları ve derin bir irrasyonalizm etrafında şekillendirilen “İslâm” tasavvuru, yüzlerce yıllık bir tarihi olan, birbirinden çok farklı toplumlarda çok farklı biçimler almış bir dini, yekpâre bir "kültür" haline getirerek radikal biçimde ötekileştiriyor.

Batı’nın egemen tahayyülünde, Ortaçağ şarkiyatçılığından kalma stereotiplerle beslenen İslâm imgesi, bir zamanlar Batı uygarlığı karşısında bir tehdit olarak algılanan komünizmin yerine geçmiş durumda. Batılı temsillerde mezhep çatışmaları, namaz görüntüleri, geri kalmışlık manzaraları ve derin bir irrasyonalizm etrafında şekillendirilen “İslâm” tasavvuru, yüzlerce yıllık bir tarihi olan, birbirinden çok farklı toplumlarda çok farklı biçimler almış bir dini, yekpâre bir “kültür” haline getirerek radikal biçimde ötekileştiriyor. Bu ötekileştirme bir uçta ırkçılığa, diğer uçta farklılığı fetişleştiren kültürel göreciliğe davetiye çıkarıyor. Batı’nın ötekisi ile, İslâmcıların “sahih İslâm”ı arasında sıkı bir alışveriş olduğunu, birbirlerini sürekli beslediklerini görüyoruz. Elinizdeki kitap, sırf başlığıyla bile, görünürde birbirinin hasmı olan bu üç taraf -zenofobi, egzotizm, İslâmcılık- arasındaki suç ortaklığının eseri olan “İslâm” kategorisini parçalama, tarihe geri getirme ve bağlamlaştırma çabasını temsil ediyor. İslâmlar ve Moderniteler, İslâm’ın “öz”ünü tespit ettiğini iddia edip bu öze dönme çağrısında bulunan köktendincilerin “sahihlik” iddialarının altında yatan Batılı romantik mefhumları da bir bir açığa çıkarıyor. Televizyon haberlerinin, “Ortadoğu uzmanları”nın, silahlarını doğrultacak bir düşman bulamadığında ekonomisi çökenlerin her gün zihinlerimize nakşettiği karanlık İslâm imgesine karşı “İslâmlar”ı telaffuz eden Aziz al-Azmeh, Batı’nın şarkiyatçı ve kültürelci söylemi ile İslâmcıların köktendinci söylemi karşısında cüretkâr bir ses.

Kitabın Adı
İslâmlar ve Moderniteler
ISBN
9789750500626
Orijinal Adı
Islams and Modernites
Yayın No
İletişim - 934
Dizi No
Politika - 45
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
278 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
207 gr
Baskı
3. baskı - Kasım 2017 (1. baskı - Ekim 2003)
Yazar
Aziz Al-Azmeh
Çeviren
Elçin Gen
Editör
Tansel Güney
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Aziz Al-Azmeh

Şam'da doğdu. Sosyoloji ve felsefe alanında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1971'de Almanya'ya giderek Tübingen'de felsefe alanında yüksek lisans yaptı. 1977'de Oxford Üniversitesi'nde Albert Hourani'nin danışmanlığında İbn Haldun üzerine doktora yaptıktan sonra Oxford, Cambridge, Exeter gibi pek çok üniversitede dersler verdi. Arap ve İslam toplumları ile kültürlerini konu alan bir çok makale ve kitap kaleme alan yazar, ayrıca editör olarak İbn Haldun, İbn Teymiyye, Maverdt, Abdulvahhab gibi yazarların eserlerinden derlemeler hazırlamıştır. Halen Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde ders veren Azmeh, Konstantin Zureyk'i konu alan bir inceleme üzerinde çalışmaktadır.