İslâmcılığın Doğuşu
ISBN
9789754701814

2. baskı - Ekim 1994
352 sayfa


Tükendi
Siyasî İdeoloji Olarak

İslâmcılığın Doğuşu

Mümtaz'er Türköne

Batı etkisinin, Batıcılığın, modernliğin karşıtı sayılan, çoğu kez kendisini de öyle algılayıp sunan İslamcılık akımının tamamıyla Batılılaşma ve modernleşme sürecinin belirleyiciliği altında cereyan eden oluşumunu ele alan bir çalışma. İslamcılığın bir modern ideoloji olarak doğduğu koşullar ekseninde, 19.-20. yüzyıl dönümünde Osmanlı siyasî sahnesine çıkan ana fikir akımlarının İslam'a ve "geleneğe" bakışları...

Batı etkisinin, Batıcılığın, modernliğin karşıtı sayılan, çoğu kez kendisini de öyle algılayıp sunan İslamcılık akımının tamamıyla Batılılaşma ve modernleşme sürecinin belirleyiciliği altında cereyan eden oluşumunu ele alan bir çalışma. İslamcılığın bir modern ideoloji olarak doğduğu koşullar ekseninde, 19.-20. yüzyıl dönümünde Osmanlı siyasî sahnesine çıkan ana fikir akımlarının İslam’a ve “geleneğe” bakışları... Resmî tarihin genellikle atladığı, önemli Tanzimat aydınlarının İslam’ı algılayış tarzları.
Üst Başlık
Siyasî İdeoloji Olarak
Kitabın Adı
İslâmcılığın Doğuşu
ISBN
9789754701814
Yayın No
İletişim - 152
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 29
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
352 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
2. baskı - Ekim 1994 (1. baskı - Kasım 1991)
Yazar
Mümtaz'er Türköne
Kapak
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sezar Atmaca
Dizgi
Maraton Dizgievi
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Mümtaz'er Türköne

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.