İslâm Düşüncesinin Siyasal Ufku
ISBN
9789754707403

4. baskı - Kasım 2016
296 sayfa


35,50 TL
28,40 TL

İslâm Düşüncesinin Siyasal Ufku

Siyaset Sorunu Açısından Din-Felsefe İlişkileri
Zerrin Kurtoğlu

Modernizmin yaşadığı değer ve anlam krizini çözme çabası içinde, 20. yüzyılın son yarısı, postmodern düşüncenin de “teşvikiyle” dinî kaynaklı siyasal kavrayışlara zemin hazırladı. Siyasal İslâmcı düşünürler, İslâm’ın tabiatı icabı siyasal bir karaktere sahip olduğunu ve din ile devlet arasında zorunlu bir ilişkiyi talep ettiğini ileri sürdüler. Siyasal İslâmcılık ve çağdaş İslâm teolojileri, esasen Ortaçağ İslâm dünyasının fikriyatına referans veriyorlar.

Modernizmin yaşadığı değer ve anlam krizini çözme çabası içinde, 20. yüzyılın son yarısı, postmodern düşüncenin de “teşvikiyle” dinî kaynaklı siyasal kavrayışlara zemin hazırladı. Siyasal İslâmcı düşünürler, İslâm’ın tabiatı icabı siyasal bir karaktere sahip olduğunu ve din ile devlet arasında zorunlu bir ilişkiyi talep ettiğini ileri sürdüler. Siyasal İslâmcılık ve çağdaş İslâm teolojileri, esasen Ortaçağ İslâm dünyasının fikriyatına referans veriyorlar. Gerçekten de söz konusu düşünce ve tezlerin derinlikli bir değerlendirmesi, Ortaçağ İslâm düşüncesinin analizini gerektiriyor. Zerrin Kurtoğlu’nun berrak bir dille yazılmış eseri, Ortaçağ İslâm dünyasındaki din-felsefe ilişkilerini siyaset sorunu açısından ele alarak bu ihtiyaca cevap veriyor. İslâm düşüncesinin bu parlak döneminde (Farabi, Gazali ve İbn Rüşd’de) din ile felsefe arasındaki “kronik” gerilimi ve bu gerilimin siyasal alandaki tezahürünü inceleyen Kurtoğlu, siyaseti yönetime (yönetim oyununa) indirgeyen bir geleneğe dikkat çekiyor. Siyasetin özerk alanının iptali pahasına, ahlâk ile siyasalın özdeşleştirilmesi pahasına yürüyen bir gelenek... İslâm felsefesinin bu geleneği siyaseti tamamen boğar, imkânsızlaştırır mı? Yoksa bu felsefenin siyasete -belki tabiyet derecesinde- bağlılığı, -akla değil ama!- kanılara, retoriğe verdiği önem, siyasal alanın özgüllüğüne bir fırsat açar mı? Her halükârda, İslâm-siyaset ilişkisine, akla ve iktidara ilişkin sorunların Vahiy’de değil, İslâm felsefesinde aranması gerekiyor.
Kitabın Adı
İslâm Düşüncesinin Siyasal Ufku
Alt Başlık
Siyaset Sorunu Açısından Din-Felsefe İlişkileri
ISBN
9789754707403
Yayın No
İletişim - 578
Dizi No
Politika - 31
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
296 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
241 gr
Baskı
4. baskı - Kasım 2016 (1. baskı - Aralık 1999)
Yazar
Zerrin Kurtoğlu
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Uygulama
Hüsnü Abbas
Kapak Resmi
Süheyl Ünver
Düzelti
Zerrin Kurtoğlu
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Zerrin Kurtoğlu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı'nda yaptı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi.