"İnsaniyetleri Benzer..."
ISBN
9789750502835

3. baskı - Nisan 2013
284 sayfa


34,50 TL
27,60 TL
Hatay'da Çoketnili Ortak Yaşam Kültürü

"İnsaniyetleri Benzer..."

Fulya Doğruel

Türkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar, Hatay’da birarada yaşıyorlar. Kimi gerilimlerle, ayrışmalarla...

Türkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar, Hatay’da birarada yaşıyorlar. Kimi gerilimlerle, ayrışmalarla... ama neticede şu veya bu şekilde birarada yaşıyorlar. Şu veya bu şekilde, bir hoşgörü geleneği var. Elinizdeki kitapta görüşleri aktarılan bir Nusayri Alevi’nin deyişiyle: “Gavur lafı falan geçmez buralarda...” Fulya Doğruel’in çalışması, bu birarada yaşama kültürünü, Antakya ve Samandağ’daki Alevi Nusayri, Arap Hıristiyan ve Ermeni toplulukları örneğinde inceliyor. Uzun süreli ve yakın ilişkileri içinde dinsel ritüelleri arasında bile etkileşimler yaşanan bu toplulukların, iş hayatlarında, boş zamanlarında, toplumsal bağlarında, dinsel pratiklerinde, politik ilgilerinde kendilerini, birbirlerini ve başka toplulukları nasıl algıladıklarına; Türkiye’deki konumlarını nasıl yorumladıklarına; “laik-modern” bir Türk vatandaşlığı kimliğiyle nasıl özdeşleştiklerine bakıyor. Birarada yaşamanın, hoşgörünün “şu veya bu şekilde”si de önemli... Hatay’daki topluluklararası iyi ilişkilerin özgül koşullarını, maddi dinamiklerini de görüyoruz bu kitapta. Aynı zamanda, bu iyiliği kırılganlaştıran riskleri de...

Üst Başlık
Hatay'da Çoketnili Ortak Yaşam Kültürü
Kitabın Adı
"İnsaniyetleri Benzer..."
ISBN
9789750502835
Yayın No
İletişim - 1063
Dizi No
Memleket Kitapları - 9
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
284 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
209 gr
Baskı
3. baskı - Nisan 2013 (1. baskı - Mart 2005)
Yazar
Fulya Doğruel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Fulya Doğruel

Fulya Doğruel 1975 yılında Antakya'da doğdu. Lisans öğrenimini ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji dalında yüksek lisans yaptı. Halen Katholieke Universiteit Leuven'de (Belçika) Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal ve Kültürel Antropoloji Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.