İktisadı Değiştirmek
ISBN
9789750506116

2. baskı - Şubat 2016
230 sayfa


30,50 TL
24,40 TL

İktisadı Değiştirmek

Neoklasik İktisada Eleştirel Bir Yaklaşım
Gökmen Tarık Acar

İktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in her zaman doğal düzeni sağladığı, piyasaları dengeye getireceği, bireysel çıkarlarını gözeten insanların toplumun refahını da sağlayacağı, fiyat mekanizmasının düzgün işlediği fikri, öteden beri iktisatçıların analizlerine temel oluşturuyor.

İktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in her zaman doğal düzeni sağladığı, piyasaları dengeye getireceği, bireysel çıkarlarını gözeten insanların toplumun refahını da sağlayacağı, fiyat mekanizmasının düzgün işlediği fikri, öteden beri iktisatçıların analizlerine temel oluşturuyor. Oysa iktisadı, çok da gerçekliği olmayan salt matematik veriler üzerinden algılayan, fizik gibi doğa bilimleriyle eş tutan bu anlayış, dünya üzerindeki milyarlarca yoksul, aç, son derece geri koşullarda yaşayan insanı açıklamanın çok uzağında.
2000’lerin başında Fransa'da bir grup iktisat öğrencisinin yayımladığı bir bildiriyle başlayan “Post Otistik İktisat” anlayışının yarattığı dalgayla ortaya çıkan, neoklasik iktisadın bu “hastalıklı” haline getirilen eleştiriler çerçevesinde şekillenen kitap, iktisat ders kitaplarından başlayarak, hâkim düşünce sistematiğinde yeni ve matematiğe bağlı olmayan sosyal bir bakış öneriyor. İktisadın, sadece para ve matematik formülasyonlar olmadığının, neoliberalizmin doymak bilmez azgınlığına karşı başka bir iktisadın gerekliliğinin altını çiziyor.
İktisada farklı bir perspektiften bakmak, iktisatçıların yarattığı “illüzyonları” kavramak isteyenler için olduğu kadar, iktisat öğrencileri için de önemli bir kaynak.
Kitabın Adı
İktisadı Değiştirmek
Alt Başlık
Neoklasik İktisada Eleştirel Bir Yaklaşım
ISBN
9789750506116
Kapak
Hieronymus Bosch, “The Conjuror” (Sihirbaz)
Yayın No
İletişim - 1331
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 226
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
230 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
195 gr
Baskı
2. baskı - Şubat 2016 (1. baskı - Eylül 2008)
Editör
Kıvanç Koçak
Yazar
Gökmen Tarık Acar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Gökmen Tarık Acar

1977’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde başladığı “İktisat Teorisi” yüksek lisans eğitimini, 2005 yılında “Egemen İktisat Teorisine Metodolojik Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı. 2004 yılında İFMC Yayınları tarafından yayımlanan Post Otistik İktisat (ed. Kaya Ardıç) adlı kitabın çevirisini yaptı. Halen 2002 yılında kurulan www.ceterisparibus.net adresli akademik içerikli web sitesinin yöneticiliğini sürdürüyor.