İhtida ve İrtidad
Çeviri
Ayşen Anadol, Taciser Belge

ISBN
9789750522727

1. baskı - Ekim 2017
384 sayfa


41,50 TL
33,20 TL
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde

İhtida ve İrtidad

Selim Deringil

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ihtida ve irtidad politikalarına odaklanan bu araştırma, 19. yüzyıl Osmanlı bağlamında ihtida ve irtidadı farklı kılan noktaları inceleyerek, etnik milliyetçilik, vatandaşlık, hayalî cemaate dahil olmak, hayalî cemaatten dışlanmak ve kimlik inşasının sosyal politikası kavramları aracılığıyla kapsamlı bir tartışma yürütüyor.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıldaki ihtida [Müslümanlığı kabul etmek] ve irtidad [Müslümanlıktan dönmek, başka bir dini seçmek] vakalarının daha önceki ihtida ve irtidad vakalarından farkı neydi? İnsanlar neden geri çekilmekte olan bir inanca giriyorlardı? Makedonya’daki bir keçi çobanının, diyelim 1657’de Müslümanlığı seçmesi, 1876’da aynı coğrafi bölgedeki bir keçi çobanının Müslüman olmasından neden çok farklıydı?”

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ihtida ve irtidad politikalarına odaklanan bu araştırma, 19. yüzyıl Osmanlı bağlamında ihtida ve irtidadı farklı kılan noktaları inceleyerek, etnik milliyetçilik, vatandaşlık, hayalî cemaate dahil olmak, hayalî cemaatten dışlanmak ve kimlik inşasının sosyal politikası kavramları aracılığıyla kapsamlı bir tartışma yürütüyor.

Selim Deringil, bir yandan farklı etnik, milli ve dinî cemaatlerin 19. yüzyıl boyunca yaşadıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında biçimlenen milliyetçi perspektifleri ihtida ve irtidad vakaları etrafında ele alırken diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu vakalar karşısındaki tavrını Tanzimat’tan itibaren değişen ve sabit kalan araçlar ve yaklaşımlar aracılığıyla değerlendirmeye tâbi tutuyor. Osmanlı devletinin ihtida ve irtidad karşısında tercih ettiği, yürüttüğü, görmezden geldiği ya da ısrarcı olduğu noktaları ele alarak, imparatorlukta Tanzimat’tan itibaren tebaaya/vatandaşlara yaklaşım konusunda yaşanan süreklilik, değişim ve kesintileri de gözler önüne seriyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde
Kitabın Adı
İhtida ve İrtidad
ISBN
9789750522727
Orijinal Adı
Conversion and Apostasys in the Late Ottoman Empire
Kapak
Kudüs’te Ortodoks cemaatin Noel töreni
Yayın No
İletişim - 2538
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 419
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
384 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
321 gr
Baskı
1. baskı - Ekim 2017
Yazar
Selim Deringil
Çeviren
Ayşen Anadol, Taciser Belge
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Selim Deringil

19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngiltere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi 1876-1909 (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well-Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” ödülünü aldı. Simgeden Millete (İletişim Yayınları) 2007’de yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor.Selim Deringil

Tüm Selim Deringil kitaplarını görmek için tıklayınız.