İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
Çeviri
Mahmut Özışık, Yusuf Alp

ISBN
9789754700183

5. baskı - Mayıs 2002
98 sayfa


Tükendi

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

Louis Althusser

Althusser’in Marksist teoriye en önemli katkılarından biri. Klasik felsefenin ezelî “ruh-madde” karşıtlığının dışına çıkan düşünür, “ruh”u ya da “düşünce”yi, maddenin bir yansıması değil, toplumun somut pratikleri ve aygıtları içinde oluşan maddî bir nesne olarak tanımlıyor. “İdeoloji”yi sınıf mücadelesinin özgül bir alanı sayan bu anlayış, politik sorun alanına uzanan düşünce yazıları.

Althusser’in Marksist teoriye en önemli katkılarından biri. Klasik felsefenin ezelî “ruh-madde” karşıtlığının dışına çıkan düşünür, “ruh”u ya da “düşünce”yi, maddenin bir yansıması değil, toplumun somut pratikleri ve aygıtları içinde oluşan maddî bir nesne olarak tanımlıyor. “İdeoloji”yi sınıf mücadelesinin özgül bir alanı sayan bu anlayış, politik mücadeleye yeni bir boyut kazandırıyor.
Kitabın Adı
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
ISBN
9789754700183
Orijinal Adı
Ideology and Ideological State Apparatus
Yayın No
İletişim - 83
Dizi No
Politika - 9
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
98 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
5. baskı - Mayıs 2002 (1. baskı - Ocak 1989)
Yazar
Louis Althusser
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Fatoş Gencosman
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
İsmail Şallı
Çeviren
Mahmut Özışık, Yusuf Alp
Dizgi
Maraton Dizgievi
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Louis Althusser

(1918-1990) Marksist felsefeci ve siyasal eylem adamı. Marx’ın yapıtlarına getirdiği yeni yorumlar ve Fransız Komünist Partisi (PCF) içindeki etkinlikleriyle tanınmıştır. Gençliğinde Katolik gençlik ve öğrenci örgütlerinde yer alan Althusser, Nazi işgali sırasında Fransız Direniş Hareketi’ne katıldı; Almanlar tarafından toplama kampına gönderildi. Savaştan sonra École Normale Supérieure’de felsefe öğrenimi gördü; aynı okulda 1980’e değin öğretmenlik yaptı. 1948’de PCF’ye üye olan Althusser, 1960’lardan başlayarak çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla Fransız solu içinde etkili olmaya başladı.