Hem Hasımız Hem Hısımız
Çeviri
Şahika Tokel

ISBN
9789750506802

1. baskı - Haziran 2009
432 sayfa


Tükendi

Hem Hasımız Hem Hısımız

Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu
Derya Gültekin-Karakaş

Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti. Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan, banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde, aslında Türkiye’de sermayenin bir bütün olarak yeniden yapılanması anlamına da geliyordu.

Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti. Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan, banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde, aslında Türkiye’de sermayenin bir bütün olarak yeniden yapılanması anlamına da geliyordu.
Derya Gültekin-Karakaş kapsamlı çalışmasında Türkiye finans kapitalinin yaşadığı köklü dönüşümü tüm boyutlarıyla incelerken, devlet politikalarının farklı çıkarlara sahip sermaye fraksiyonları arasında nasıl arabuluculuk yaptığını sınıfsal analizlere de dayanarak ele alıyor: Sınıflar (ve fraksiyonları) vardır ve belirli sınıf güçlerinin temsil edildiği bir oluşum olarak devlet, sermaye içindeki baskın fraksiyonun çıkarları doğrultusunda sermaye birikimini ilerletmeyi gözetmektedir. Nitekim Türkiye örneği, uluslararası sermayeyle daha fazla entegrasyon çabasındaki Finans Kapital’in hegemonik kesimi ve devlet arasındaki ilişkiyi açıkça gözler önüne sermektedir.
Analizleriyle ana akım ve ulusalcı iktisatçılardan ciddi şekilde farklılaşan yazar, Türkiye’nin iktisadi anlamda oldukça fırtınalı yakın tarihine ışık tutmanın yanı sıra “ulus-devlet ve küreselleşme” tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırıyor.
 

Kitabın Adı
Hem Hasımız Hem Hısımız
Alt Başlık
Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu
ISBN
9789750506802
Yayın No
İletişim - 1395
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 234
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
432 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
349 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2009
Yazar
Derya Gültekin-Karakaş
Çeviren
Şahika Tokel
Editör
Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Sinan Gül
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Derya Gültekin-Karakaş

Derya Gültekin-Karakaş İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden işletme yüksek lisans derecelerini aldı. Özel sektörde bir süre bankacılık ve finans alanlarında çalıştıktan sonra İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü İktisat Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. Sydney Üniversitesi ve Avustralya Hükümeti'nden aldığı doktora bursu ile Sydney Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi Politik İktisat Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı. Halen İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliğii Bölümü'nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yapan yazarın ilgi alanları arasında, kalkınma iktisadı, politik iktisat, sermayenin uluslararasılaşması, finansal piyasalar, küresel ekonomi içinde Türkiye, Türkiye banka sektörü ve devlet teorileri yer almaktadır.