Hatıralarım
ISBN
9789754701050

1. baskı - Mart 1991
345 sayfa


Tükendi
Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e

Hatıralarım

Hüseyin Kazım Kadri

II. Meşrutiyet döneminin önemli siyaset ve fikir adamlarından biriydi. Yakın çevresinde Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Fatih Gökmen gibi, dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. Büyük Türk Lügatı başta olmak üzere vazgeçilmez eserler yazdı. Bir o kadarını da geriye bıraktı.

II. Meşrutiyet döneminin önemli siyaset ve fikir adamlarından biriydi. Yakın çevresinde Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Fatih Gökmen gibi, dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. Büyük Türk Lügatı başta olmak üzere vazgeçilmez eserler yazdı. Bir o kadarını da geriye bıraktı. Elinizdeki Hatıralar taşıdıkları değere rağmen bugüne kadar günyüzüne çıkma şansı bulamamış olanlardan biridir. Kâzım Kadri’yi okurken II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Cumhuriyet devirleri üzerine yeni bilgilerle, farklı değerlendirmelerle ve değişik yaklaşımlarla karşılaşacaksınız.
Üst Başlık
Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e
Kitabın Adı
Hatıralarım
ISBN
9789754701050
Yayın No
İletişim - 125
Dizi No
Anı - 5
Alan
Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa Sayısı
345 sayfa
Baskı
1. baskı - Mart 1991
Yazar
Hüseyin Kazım Kadri
Kapak
Ümit Kıvanç
Düzelti
Mustafa Şahin, Fatih M. Öztan
Yayına Hazırlayan
İsmail Kara
Dizgi
Maraton Dizgievi
Baskı
Şefik Matbaası
Cilt
Şefik Matbaası, Ayhan Matbaası

Hüseyin Kazım Kadri

II. Meşrutiyet devrinin önemli siyaset ve fikir adamlarından Hüseyin Kazım Kadri (1870-1934) bir Osmanlı bürokrat ailesinde yetişti. Dostları arasında
Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Fatin Gökmen gibi dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. İttihat ve
Terakki´nin kuruluşunda bulunmuş, valilik, mebusluk, nazırlık, gazetecilik yapmış; İstanbul - Ankara ilişkilerinde merkezi roller üstlenmiş; Büyük Türk
Lugatı, 10 Temmuz İnkılabı ve Netayici, Yirminci Asırda İslamiyet, Ziya Gökalp´ın Tenkidi başta olmak üzere dil, siyaset, din, fikir tarihi
konularında vazgeçilmez eserler kaleme almış bir eski zaman efendisi.
Dini meselelerde modernist, siyaset ve müesseseler konusunda muhafazakar bir tavır sergileyen Hüseyin Kazım´ın hatıraları II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet´in kuruluş yıllarının siyasi ve fikri tartışmaları, mücadeleleri için yeni bilgiler ve farklı yorumlar ihtiva eden
önemli bir kaynak. Siyasi ve idari hayatının İstanbul, Trabzon, Selanik, Halep, Beyrut gibi Osmanlı coğrafyasının değişik merkezlerinde geçmiş olması
hatıralarının değerini daha da artırıyor.