Global İşletme, Yerel Emek
ISBN
9789750503306

2. baskı - Kasım 2012
271 sayfa


Yakında

Global İşletme, Yerel Emek

Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika
Nadir Suğur, Theo Nichols

Globalleşme sürecinin temel önemde bir paradoksu: Sermaye globalleşir, dünyanın her yerinde serbestçe dolanır ve birörnek uygulamaları yerleştirirken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara tâbi kalması... Theo Nichols ve Nadir Suğur, ülkenin teknolojik olarak en gelişkin ve en büyükleri arasında yer alan yedi firmada/fabrikada yaptıkları araştırma bu paradoksun Türkiyede'ki görünümü hakkında ayrıntılı bir resim çiziyor.

Globalleşme sürecinin temel önemde bir paradoksu: Sermaye globalleşir, dünyanın her yerinde serbestçe dolanır ve birörnek uygulamaları yerleştirirken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara tâbi kalması... Theo Nichols ve Nadir Suğur, ülkenin teknolojik olarak en gelişkin ve en büyükleri arasında yer alan yedi firmada/fabrikada yaptıkları araştırma, bu paradoksun Türkiye’deki görünümü hakkında ayrıntılı bir resim çiziyor.

Büyük fabrikalar ve formel üretim örgütlenmesi ‘eskidi’ mi, yoksa hâlâ bir önem ve itibara sahip mi? Firmalar ve yöneticiler modern yönetim tekniklerini nasıl algılıyor ve nasıl uyguluyorlar? İşçiler, bu teknikleri ve genel olarak ‘sanayi kültürü’nü nasıl algılıyor? Toplumsal cinsiyet, etnisite, hemşehrilik, işçi sınıfı kültürü ve bilinci üzerinde nasıl etkilere sahip ve bu etkiler nasıl bir değişim içinde?

Yazarlar bu sorulara cevap ararken, ‘çalışma hayatı’, sanayi, modernleşme ve işçilerle ilgili çalışmalara hâkim olan kalıplaşmış yargıları da sorguluyorlar.

Kitabın Adı
Global İşletme, Yerel Emek
Alt Başlık
Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika
ISBN
9789750503306
Orijinal Adı
Global management, local labour Turkish workers and modern industry
Yayın No
İletişim - 1082
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 180
Alan
Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
271 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
202 gr
Baskı
2. baskı - Kasım 2012 (1. baskı - Mayıs 2005)
Yazar
Nadir Suğur, Theo Nichols
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Ara Güler
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Nadir Suğur

NADİR SUĞUR Prof. Dr., 1963 yılında Fatsa'da doğdu. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktora eğitimini ise İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. 1994 yılında İngiltere'de Bristol Üniversitesi’nde dersler verdi. 1999-2002 yılları arasında Britanya'da Cardiff Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Prof. Dr. Nadir Suğur'un Erol Kahveci ve Theo Nichols ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından 1996 yılında ve elinizdeki kitabı da Global Management and Local Labour adıyla MacMillan-Palgrave tarafından 2004 yılında yayımlanmıştır. Türkiye'de endüstrileşme, çalışma yaşamı ve özelleştirme üzerine çok sayıda yerli (ODTÜ Gelişme Dergisi, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi) ve yabancı (Middle Eastern Studies, Work Employment and Society, British Journal of Sociology, Industrial Relations Journal, Sociological Review) dergilerde yayını bulunmaktadır.


Theo Nichols

Theo Nichols Prof. Dr., 1969-1998 yıllar arasında İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde endüstrileşme, emek süreçleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özelleştirme ve İngiltere işçi sınıfı üzerine çalışmalar yaptı. 1998 yılından itibaren Britanya’da Cardiff Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Son yıllarda akademik çalışmalarını Türkiye üzerine yoğunlaştırdı. Türkiye'de çalışma yaşamı, sendikalaşma ve endüstri ilişkileri üzerine çeşitli projeler yürüttü. 1996 yılında Erol Kahveci ve Nadir Suğur ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından yayımlandı.