Gericiliğin Retoriği
Çeviri
Yavuz Alogan

ISBN
9789754704013

2. baskı - Eylül 2013
187 sayfa


Yakında

Gericiliğin Retoriği

Albert O. Hirschman

Özgürlüğü, kendi kaderine egemen hale gelmeyi ve “insanca yaşama”yı bir azınlık imtiyazı olmaktan çıkarmaya yönelik her girişime -en azından- kuşkuyla bakan bir yaklaşımdır “gericilik”. İnsanlığın büyük çoğunluğunu özgürleşmeye, “insanca yaşama”ya lâyık ve yetenekli görmeyen bir anlayıştan beslenen bu yaklaşım, ancak istisnaî durumlarda bu pozisyonunu apaçık sergiler. Bunun dışında, kendini suret-i haktan gösterecek argümanlarla örülmüş bir retorik kullanır.

Bir yüzyıl önce siyasal hareket ve tutumların tanımında, tasnifinde başlı başına açıklayıcı olabilen gerici-ileri ayrımı, günümüzde bu özelliğini büyük ölçüde yitirdi, bulanıklaştı. Ama bu durum söz konusu ayrımın büsbütün anlamsız olduğu, köksüz değer ve ölçütler üzerine kurulduğu yolundaki iddiaları geçerli kılmıyor.

Özgürlüğü, kendi kaderine egemen hale gelmeyi ve “insanca yaşama”yı bir azınlık imtiyazı olmaktan çıkarmaya yönelik her girişime -en azından- kuşkuyla bakan bir yaklaşımdır “gericilik”. İnsanlığın büyük çoğunluğunu özgürleşmeye, “insanca yaşama”ya lâyık ve yetenekli görmeyen bir anlayıştan beslenen bu yaklaşım, ancak istisnaî durumlarda bu pozisyonunu apaçık sergiler. Bunun dışında, kendini suret-i haktan gösterecek argümanlarla örülmüş bir retorik kullanır.

Konusunda daha şimdiden bir klasik değeri kazanmış olan Gericiliğin Retoriği’nde Hirschman, işte bu sorun üzerinde düşünenler için hayatî önemde tespitler sunuyor. Kitap, farklı tarih kesitlerinde, farklı toplum ve sorunlar bağlamında “gerici” tavır alışları analiz ederken, aynı zamanda bize bu kavramın eksenini, “değişmez” niteliğini neyin oluşturduğunu da net bir şekilde gösteriyor.
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Gericiliğin Retoriği
ISBN
9789754704013
Orijinal Adı
The Rhetoric of Reaction
Yayın No
İletişim - 238
Dizi No
Politika - 15
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
187 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
160 gr
Baskı
2. baskı - Eylül 2013 (1. baskı - Nisan 1994)
Yazar
Albert O. Hirschman
Çeviren
Yavuz Alogan
Editör
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Mehmet Kara
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Albert O. Hirschman

Siyaset bilimci. Öteki eserleri: National Power and the Structure of Foreign Trade (Ulusal Güç ve Dış Ticaretin Yapısı - 1945), The Strategy of Economic Development (Ekonomik Gelişme Stratejisi - 1958), Journeys Towards Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin Amerika (Latin Amerika’da Ekonomi Politikaları Üzerine Araştırmalar - 1963), Development Projects Observed (Gelişme Projeksiyonları İncelemesi - 1967), Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States (Çıkış, Söz ve Sadakat: Firmaların, Organizasyonların ve Devletlerin Çöküşüne Tepkiler - 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Gelişme ve Latin Amerika Üzerine Denemeler - 1971), The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph (Tutkular ve Çıkarlar: Zaferinden Önce Kapitalizm Üzerine Tartışmalar - 1977), Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (Politik İhlal Üzerine Makaleler: Ekonomiden Politika ve Ötesine - 1981), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Özel Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti - 1982), Getting Ahead Collectivity: Grassroots Experiences in Latin Amerika (İlerlemek: Latin Ameirika’da Halka Yakın Deneyimler - 1984), Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (Piyasa Toplumları Üzerine Karşıt Düşünceler ve Diğer Denemeler -1986).