Eski Mısır
Çeviri
Emine Çaykara

ISBN
9789750501258

6. baskı - Şubat 2016
125 sayfa


22,50 TL
18,00 TL

Eski Mısır

Jean Vercoutter

Yaklaşık üçbin yıl, doğuşundan Büyük İskender’in fethine kadar, antik dünyanın en sürekli uygarlıklarından biri olarak tarih sahnesinde kalmış olan antik Mısır, günümüz tarih ve arkeolojisinin de en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Yaklaşık üçbin yıl, doğuşundan Büyük İskender’in fethine kadar, antik dünyanın en sürekli uygarlıklarından biri olarak tarih sahnesinde kalmış olan antik Mısır, günümüz tarih ve arkeolojisinin de en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu kitapta birçok bakımdan gizemini hâlâ koruyan bu uygarlığın doğuşu, gelişimi ve giderek yok oluşu, tarihsel perspektif içerisinde ele alınmaktadır. Uygarlık yolunda insanlığın en uzun deneyimini oluşturan Mısır tarihini incelerken bazı sorular ister istemez karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Batı uygarlığının temelini meydana getiren antik Yunan ve Roma uygarlıkları Mısır uygarlığından ne ölçüde etkilenmişlerdi? Uygarlıklar sürekli gelişim içerisinde midirler, yoksa bir gün yok olmaları kaçınılmaz mıdır? Uygarlıklar nasıl oluşur ve nasıl yok olurlar? Eski Mısır’ı incelerken daha pek çok sorular sorabiliriz. Eski Mısır bu ve benzeri sorulara yanıt aramak için başvuracağımız bir bilgi kaynağıdır.
Kitabın Adı
Eski Mısır
ISBN
9789750501258
Orijinal Adı
L'Egypte ancienne
Yayın No
İletişim - 887
Dizi No
Başvuru - 26
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
125 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
101 gr
Baskı
6. baskı - Şubat 2016 (1. baskı - Ocak 2003)
Yazar
Jean Vercoutter
Çeviren
Emine Çaykara
Dizi Yayın Yönetmeni
Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Metin Pınar
Dizgi
Maraton Dizgievi
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Jean Vercoutter

1939'da IFAO'da (Institut français d'Archeologie orientale) çalıştı. Karnak'ta ve Sudan'daki önemli kazılara katıldı ve yönetti. 1955'te Assuan barajının tehdit ettiği 300'e yakın set alanını belirledi. 1960'ta IFAO'nun yöneticisi oldu. 1984'te Akademi'ye (Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres) seçilen Vercoutter'in bazı yapıtları: A la recherche de l'Egypte oublie, Egypte a la chambre noire vb.