Eski Mezopotamya Tarihi
ISBN
9789750503900

12. baskı - Ekim 2018
229 sayfa


27,31 TL
21,85 TL

Eski Mezopotamya Tarihi

Başlangıçtan Perslere Kadar
Kemalettin Köroğlu

"Irmaklar arasındaki ülke" anlamına gelen Mezopotamya'da yaratılan kültür, doğduğu toprakların dışında özellikle Doğu Akdeniz, Suriye, Filistin, Arabistan Yarımadası, İran ve Anadolu'yu etkilemiş ve bölge haklı olarak "uygarlığın beşiği" olarak nitelendirilmiştir. Eski Mezopotamya Tarihi, uygarlığımızı borçlu olduğumuz kadim bir tarihi tüm ayrıntılarıyla önümüze seriyor.

"Irmaklar arasındaki ülke" anlamına gelen Mezopotamya'da yaratılan kültür, doğduğu toprakların dışında özellikle Doğu Akdeniz, Suriye, Filistin, Arabistan Yarımadası, İran ve Anadolu'yu etkilemiş ve bölge haklı olarak "uygarlığın beşiği" olarak nitelendirilmiştir. Mezopotamya uygarlığı, ilk kent devletleri, ilk krallıklar ve ilk imparatorlukların yanı sıra yerleşim merkezleriyle belirginleşen anıtsal mimarisi (kral mezarları, tapınaklar, zigguratlar), boyalı seramik ürünleri, yazı sistemleri, yasaları ve heykelciliğiyle de ayrıcalaşarak özgün bir kimlik ve üslup yaratmıştır. Bölgenin coğrafyası temelinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen buluntular çağdaş uygarlığın Eski Mezopotamya’ya ne denli borçlu olduğunu çok açık biçimde sergiler.

Arkeolog ve eskiçağ tarihçisi Doçent Kemalettin Köroğlu, bu bağlamda bilgi edinmek isteyen okuyucu ve öğrencilerin beklentilerini dikkate alarak; Sümer, Akkad, Babil, Hurri-Mitani ve Assur gibi parlak uygarlıkların tarihini kronolojik bir sırayla ele alıyor ve çalışmasını harita, çizim, desen ve fotoğraflarla destekleyerek derinleştiriyor.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

11  Giriş

21   Mezopotamya Tarihinin Kaynakları 
37   Mezopotamya’nın Tarihöncesi 
49   Mezopotamya’da Tarihsel Sürecin Başlangıcı
59   Erken Hanedanlar Dönemi
75   Sami Toplumlarının Mezopotamya’ya Gelişi 
87   III. Ur Sülalesi (Yeni Sümer Devleti)
93   Yeni Göçler ve Kent Devletleri
117 Kassitler 
123 Hurri-Mitanni Devleti 
131 Orta Assur Krallığı 
141 Önasya’da Büyük Göç Dalgaları ve
       Demir Çağı’nın Başlangıcı
151 Bir İmparatorluğun Doğuşu
197 Yeni Babil (Kalde) Krallığı

211 Eski Mezopotamya Kronolojisi 
215 Resimlerin Kaynakları 
217 Kaynakça 
221 Dizin 

 

 

Kitabın Adı
Eski Mezopotamya Tarihi
Alt Başlık
Başlangıçtan Perslere Kadar
ISBN
9789750503900
Yayın No
İletişim - 1136
Dizi No
Başvuru - 46
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
229 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
197 gr
Baskı
12. baskı - Ekim 2018 (1. baskı - Şubat 2006)
Dizi Yayın Yönetmeni
Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Metin Pınar
Yazar
Kemalettin Köroğlu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Kemalettin Köroğlu

1984'te İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans tezini 1988'de, doktora tezini 1994'te tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 1996'da yardımcı doçent, 2000 yılında da doçent oldu. 1981 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu'da yapılmakta olan çok sayıda arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katıldı. Urartu ile Assur krallıkları hakkında ve katıldığı kazı çalışmaları konusunda kitapları ve makaleleri vardır.