Ermeni Meselesi
Çeviri
Renan Akman

ISBN
9789750518294

1. baskı - Eylül 2015
142 sayfa


24,50 TL
19,60 TL
Belgelerin Işığında

Ermeni Meselesi

Marcel Leart (Krikor Zohrab)

II. Meşrutiyet döneminde mebus olan Krikor Zohrab’ın, Avrupa kamuoyunu harekete geçirmek üzere 1913’te Marcel Léart ismiyle kaleme aldığı bu kısa metin, imparatorluk tebaası olarak Ermenilerin sosyal, iktisadi, kültürel ve hukuki durumlarını da verilerle izah ederken, Ermeni meselesi konusunda yapılması istenenlerin de kapsamlı bir dökümünü sunuyor.

Ermeni “meselesi”, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Büyük Devletler’le defalarca müzakere etmek zorunda kaldığı bir sorundu. İmparatorluğun Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgelerinde gayrimüslimlere yönelik şiddet, resmî görevlerde ayrımcılık, hak ihlalleri ve asayişsizlik sorunu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündemden düşmedi. Berlin Konferansı’yla başlayan farklı raporlar ve notalarla devam eden diplomatik girişimler “mesele”nin çözülmesinde etkili olmadı. II. Meşrutiyet döneminde mebus olan Krikor Zohrab’ın, Avrupa kamuoyunu harekete geçirmek üzere 1913’te Marcel Léart ismiyle kaleme aldığı bu kısa metin, imparatorluk tebaası olarak Ermenilerin sosyal, iktisadi, kültürel ve hukuki durumlarını da verilerle izah ederken, Ermeni meselesi konusunda yapılması istenenlerin de kapsamlı bir dökümünü sunuyor.

Rober Koptaş’ın “mesele”yi tarihsel bir çerçeveye oturtan ayrıntılı sunuşuyla…

“Bu inceleme Ermeniler lehinde yazılmıştır. Müslümanlara karşı, Türklere, hatta Kürtlere karşı yöneltilmiş değildir. Ermeni nüfusa uygulanan ağır mezalimi gözler önüne sermektedir. Bu kederlendirici tespitler, nefreti körüklemek ve intikam talep etmek için yapılmamaktadır. Hepsi tarihî olgulara dayanmaktadır ve burada sadece, gelecek için bunlardan bir ders çıkarmak ve Türkiye’nin Doğu vilayetlerinde herkesin menfaatine olacak daha iyi bir idarenin nihayet kurulmasını sağlamak amacıyla hatırlatılmaktadır.”

MARCEL LÉART (KRİKOR ZOHRAB)

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Belgelerin Işığında
Kitabın Adı
Ermeni Meselesi
ISBN
9789750518294
Orijinal Adı
La Question Arménienne. À la lumière des documents
Kapak
“Ermeni Hayırsever Cemiyeti’nin yerel şubesinin açılış toplantısı, Samsun, Ocak 1913” (R. H. Kévorkian ve P. B. Paboudjian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, çev. Mayda Saris, yay. haz. Sosi Dolanoğlu, Aras Yayınları, İstanbul, 2012, s. 204).
Yayın No
İletişim - 2213
Dizi No
Tarih - 100
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
142 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
123 gr
Baskı
1. baskı - Eylül 2015
Yazar
Marcel Leart (Krikor Zohrab)
Çeviren
Renan Akman
Önsöz
Rober Koptaş
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Siyami Kuzu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset