Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerden araştırmacıları etkiledi, etkiliyor. Bourdieu’nün dünyasına genel bir bakış sunan bu kitap üç bölümden oluşuyor.
Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerden araştırmacıları etkiledi, etkiliyor.
Bourdieu’nün dünyasına genel bir bakış sunan bu kitap üç bölümden oluşuyor: İlk bölümü oluşturan giriş yazısında Wacquant, Bourdieu’nün bütün eserleri üzerine derli toplu, ama son derece derinlikli bir değerlendirme yapıyor. İkinci bölümde, Wacquant’la yaptığı görüşmelerde Bourdieu, sosyolog ve antropolog olarak entelektüel serüveninin âdeta bir muhasebesini yapıyor. Çalışmalarını, kullandığı temel kavramları -yapı, alan, strateji, habitus, kültürel sermaye, çıkar, illusio, simgesel iktidar- olabildiğince yalın ve anlaşılır bir dille açıklıyor. Eserlerinin yanlış anlaşılmasının nedenlerine işaret ederek kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verirken, hem sosyal bilimler alanının genel bir manzarasını çizmiş oluyor, hem de bu alanda kendi özgün konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kitabın üçüncü bölümünde lisansüstü öğrencileriyle yaptığı bir araştırma seminerinde verdiği konferanslar yer alıyor. Bu bölümde Bourdieu, araştırma anlayışını öğrencilere aktarırken pratikten yola çıkıp epistemolojik ilkelere ulaşıyor.
Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, çağdaş sosyal bilimcilerin belki de en önemlisi olan Bourdieu’nün eserlerine mükemmel bir giriş niteliği taşıyor.

(1930-2002), 20. yüzyılın en etkin düşünürleri arasında yer alan, neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarından biridir. École des Hautes en Sciences Sociales ve Collège de France’da ders verdi. Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir yayınevini yönetti. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.

Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri: (Jean-Claude Passeron’la) Les Héritiers: les étudiants et la culture,1964 [Varisler: Öğrenciler ve Kültür, Heretik Yay.]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, Metis]; (Jean-Claude Passeron’la) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, Heretik Yay.]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, Heretik Yay.]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları, YKY]; (Loïc Wacquant’la) Réponses: pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yay.]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler, Hil Yay.]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımı, Heretik Yay.]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, YKY]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, Bağlam Yay.]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, Dost Yay.]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, Bağlam Yay.]; (Roger Chartier ile), Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap].

Loïc Wacquant, Kaliforniya Üniversitesi’nde (Berkeley) Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi ve Paris’teki Avrupa Sosyoloji Merkezi'nde araştırma görevlisidir. MacArthur Vakfı bursiyeri olan Wacquant, kent marjinalliği, tecessüm, ceza devleti, etnik-ırksal tahakküm ve toplumsal kuram konularında pek çok eser vermiştir ve bu eserler onlarca dile çevrilmiştir. Kitapları: An Invitation to Reflexive Sociology (Pierre Bourdieu ile birlikte, 1992), Les Prisons de la misère (1999), Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004), The Mystery of Ministry: Pierre Bourdieu and Democratic Politics (2005), Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays (2006) ve Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2007). Aynı zamanda Ethnography adlı disiplinlerarası gazetenin editörü ve kurucu üyesidir.
Kitabın Adı Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar
Orijinal Adı Reponses
ISBN 9789750501777
Yayın No İletişim - 940
Dizi Politika - 46
Alan Antropoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 295 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 219 gr
Baskı 8. baskı - Mayıs 2016 (1. baskı - Ekim 2003)
Yazar Pierre Bourdieu, Loic Wacquant
Çeviren Nazlı Ökten
Kapak Suat Aysu
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset