DİSK (1967-1975)
ISBN
9789750516986

1. baskı - Ocak 2015
412 sayfa


43,00 TL
34,40 TL
Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi

DİSK (1967-1975)

Süreyya Algül

Süreyya Algül, DİSK (1967-1975)’te kuruluş ve gelişme yılları içinde Türkiye’nin en önemli sendikal deneyimini ele alıyor.

Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) 1967’de kuruldu. O zamana kadar tek işçi konfederasyonu olan Türk-İş’e karşı kısa zamanda, sendikal alanda geniş bir işçi mücadelesi örgütledi. Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde politik ve ideolojik bir kırılmaya, dönüşüme yol açan 15-16 Haziran işçi eylemlerini örgütleyen de DİSK’ti. Bu dönemdeki DİSK, işçiler, sendikacılar ve siyasiler kadar, aydın ve yazarları, sosyalist öğrencileri, akademisyenleri de etkileyebilmiş, sosyal bir ilginin de odağı olmayı başarmıştı. DİSK, en geniş anlamıyla sol muhalefet blokunun önemli aktörlerinden biri olmuş, Batılı örneklerin izdüşümünü arayan bakışların, karşılarında bulabilecekleri en parlak örnek olarak tarihe geçmiştir.

Süreyya Algül, DİSK (1967-1975)’te kuruluş ve gelişme yılları içinde Türkiye’nin en önemli sendikal deneyimini ele alıyor. Türk-İş’e karşı örgütlenme zorluklarını aşıp kitlelere ulaşan bir konfederasyonun tarihini anlatırken bir yandan DİSK’le siyasal partiler, kurumlar arasındaki ilişkileri inceleyerek, karşılıklı etkilenme süreçlerini analiz ediyor. Süreyya Algül, incelediği dönemde TİP, CHP ve TKP’nin politika ve manevralarında takip ettiği değişimler kadar DİSK’in bu siyasal kurumlardan ne kadar etkilendiğini de ortaya koyuyor; kurumlar kadar bireylerin rolüne, bireyler kadar politik süreçlerin belirleyiciliğine aynı şekilde önem veren bir bakış açısıyla kapsamlı bir tartışma sunuyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi
Kitabın Adı
DİSK (1967-1975)
ISBN
9789750516986
Kapak
“DİSK, Genel-İş için hazırlanan ve 1 Mayıs 1976’da kullanılan çıkartma”, Yılmaz Aysan, Afişe Çıkmak , İletişim Yayınları, 2013, s. 380
Yayın No
İletişim - 2106
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 352
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
412 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
336 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2015
Yazar
Süreyya Algül
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Emre Bayın
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Süreyya Algül

1971’de Muş’ta doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans Öğrenimi’ne başlayarak 1998’de “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anadolu’da Demiryolları İmtiyazları ve Chester Projesi” başlıklı tezini savunarak mezun olan Algül, 2001’de Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını da 2013’te, “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Söz konusu tez, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi tarafından verilen Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne layık görüldü. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim elemanıdır.