Dindar Nesil Yetiştirmek
ISBN
9789750526602

2. baskı - Mayıs 2019
341 sayfa


39,50 TL
31,60 TL

Dindar Nesil Yetiştirmek

Türkiye'nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası (2002-2016)
Elif Gençkal Eroler

Elif Gençkal Eroler, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eğitim politikalarında eğitimi araçsallaştırıcı “toplum mühendisliği” yaklaşımının yanı sıra, “tehdit paradigması”nda da “Cumhuriyet geleneği” ile bir devamlılık arz ettiğini gözlüyor çalışmasında. “Millet” ve onun “düşmanları” hakkındaki tasavvurun, bu format içinde nasıl yeniden tanımlandığını gözlüyor.

“AK Parti hükümetleri, Kemalist dönem laiklik anlayışını bir İslâm karşıtlığı olarak algılayarak, daha çok din özgürlüğüne vurgu yapan bir laiklik anlayışı benimsemiştir. Fakat bu özgürlük vurgusu da taktiksel ve niteliksel olarak çoğunlukçudur; özgürlük adı altında çeşitli eğitim politikalarıyla dinî eğitim dayatılmış ve eğitimin içeriği dinselleştirilmiştir. Bu dönemde eğitim üzerinden yürütülen toplum mühendisliğinin bir unsuru olan desekülerleşmenin önemli bir aracı, eğitim alanında yapılan çok sayıda düzenlemeyle büyük yığınlara adeta zorla din eğitimi aldırılacak bir ortam yaratılmasıdır.”

Elif Gençkal Eroler, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eğitim politikalarında eğitimi araçsallaştırıcı “toplum mühendisliği” yaklaşımının yanı sıra, “tehdit paradigması”nda da “Cumhuriyet geleneği” ile bir devamlılık arz ettiğini gözlüyor çalışmasında. “Millet” ve onun “düşmanları” hakkındaki tasavvurun, bu format içinde nasıl yeniden tanımlandığını gözlüyor.

Eğitimin ideolojik araçsallaştırılmasının bir başka önemli boyutu olarak da neoliberal zihniyeti işaretliyor yazar: Özelleşme, piyasa toplumu değerlerine ve insanları “insan sermayesi” olarak görmeye alıştırma…

Kitabın zenginliği, bu ideolojik biçimlendirmeyi somut deneyimler içinden tasvir etmesinde yatıyor: Müfredat ve ders kitapları, öğretmen ve müdür atama rejimi, proje okul uygulamaları, eğitim şuraları, AKP-Gülen Cemaati çatışmasının yansımaları…

Türkiye’nin ezeli bir sorun alanı hakkında, yetkin bir inceleme.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Dindar Nesil Yetiştirmek
Alt Başlık
Türkiye'nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası (2002-2016)
ISBN
9789750526602
Yayın No
İletişim - 2749
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 452
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
341 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
284 gr
Baskı
2. baskı - Mayıs 2019 (1. baskı - Nisan 2019)
Yazar
Elif Gençkal Eroler
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
Can Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Aslı Gönen
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Berkay Üzüm
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Elif Gençkal Eroler

1985 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını (2011) Avrupa Çalışmaları alanında Almanya’da Leibniz Universitaet Hannover’de, doktorasını (2017) Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde siyaset bilimi dalında yaptı. 2011’de İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir.