Diasporada Türk-Kürt Sorunu
ISBN
9789750513633

1. baskı - Aralık 2013
422 sayfa


44,00 TL
35,20 TL

Diasporada Türk-Kürt Sorunu

Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler
Bahar Başer

İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmelere en fazla etki ettiği iki ülke olmuştur. Bahar Başer, bu iki ülkeye bakarak ve Türklerle olduğu kadar –hepsi bir şekilde ‘seferber olmuş’– Kürt gençleriyle de konuşarak, Avrupa’daki Kürt ve Türkler arasındaki ilişkilerin daha önceki araştırmalarda gördüğümüzden daha karmaşık bir tanımını ve analizini sunuyor.
MARTIN VAN BRUINESSEN

İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmelere en fazla etki ettiği iki ülke olmuştur. Bahar Başer, bu iki ülkeye bakarak ve Türklerle olduğu kadar –hepsi bir şekilde ‘seferber olmuş’– Kürt gençleriyle de konuşarak, Avrupa’daki Kürt ve Türkler arasındaki ilişkilerin daha önceki araştırmalarda gördüğümüzden daha karmaşık bir tanımını ve analizini sunuyor. Kürt meselesini yalnız Türkiye’nin sorunu olarak değil, birçok aktörün dâhil olduğu ve ulus-ötesi boyutta Kürtlerin konumunu güçlendiren bir noktadan anlamak için Başer’in gözlemleri oldukça önemli.

MARTIN VAN BRUINESSEN
 
Avrupa’da yaşayan geniş Kürt ve Türk toplulukları, Kürt-Türk meselesini orada da yaşatıyorlar. Sadece Türkiye’deki meselenin bir uzantısı değil ama bu; Avrupa’daki Türk-Kürt “olayının” kendine özgü bir dinamiği de var. Hem yaşadıkları toplumları etkileyen hem de Türkiye’deki sürece müdahalede bulunan bir dinamik…Bahar Başer, ayrıntılı gözlemlere dayanan çalışmasında, İsveç ve Almanya’da Türk-Kürt çatışmasının ve ilişkilerinin nasıl yaşandığını, Türk ve Kürt toplumlarının kendilerini nasıl inşa ettiklerini inceliyor. Diasporada Türk-Kürt Sorunu, aynı zamanda genel olarak göç olgusuyla ilgili, Güneyli/Doğulu göçmen topluluklarıyla ve göçmen alan Kuzey/Batı ülkeleriyle ilgili ufuk genişletici bir kitap. Ayrıca, çok zaman “tekinsiz” bir çağrışım yüklenen diaspora kavramının boyutlarını kavramayı sağlayan bir kitap.
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Diasporada Türk-Kürt Sorunu
Alt Başlık
Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler
ISBN
9789750513633
Yayın No
İletişim - 1945
Dizi No
Bugünün Kitapları - 157
Alan
Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
422 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
341 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2013
Yazar
Bahar Başer
Yayına Hazırlayan
Işıl Kurnaz
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Seda Mit
Kapak Fotoğrafı
Mustafa Şentürk
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Birhan Koçak
Dizin
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Bahar Başer

1983 yılında Bolu’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra İsveç-Uppsala Üniversitesi’nde yüksek lisans, İtalya-Floransa’da doktora yaptı. Almanya’da Humboldt Üniversitesi’nde, İsveç’te Linköping Üniversitesi’nde ve Portekiz’de Instituto de Ciências Sociais’te ziyaretçi araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, etnik çatışmalar ve şiddet konulu dersler verdiği Warwick Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Karabağ sorununu ele aldığı Third Party Mediation in Nagorno Karabekh adlı kitabı 2008 yılında yayımlandı.