Dersim'i Parantezden Çıkarmak
ISBN
9789750512384

1. baskı - Eylül 2013
360 sayfa


40,50 TL
32,40 TL

Dersim'i Parantezden Çıkarmak

Dersim Sempozyumu’nun Ardından
Şükrü Aslan (Der.), Songül Aydın (Der.), Zeliha Hepkon (Der.)

Birçok edebi anlatı, sözlü tarih çalışması, inceleme, belgesel ve müzik çalışması, Dersim’in hakikatiyle yüzleşmeye katkıda bulundu. 2010’da yapılan 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, bu çalışmaların oluşturduğu çok yönlü birikimi ortaya koymak açısından anlamlıydı. Elinizdeki kitap, bu sempozyuma yansıyan birikimi damıtan bir seçkidir.

Dersim, son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli yüzleşmelerinden birine konu oldu. Dersim adı, 1938 kıyımından sonra vilayete konan Tunceli adının arkasına parantez içinde yazılmaya başladı, şimdi artık “öz” ad olarak biliniyor. Birçok edebi anlatı, sözlü tarih çalışması, inceleme, belgesel ve müzik çalışması, Dersim’in hakikatiyle yüzleşmeye katkıda bulundu. 2010’da yapılan 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, bu çalışmaların oluşturduğu çok yönlü birikimi ortaya koymak açısından anlamlıydı. Elinizdeki kitap, bu sempozyuma yansıyan birikimi damıtan bir seçkidir.

 
“Kimlik, Sürgün ve Edebiyat” ve “Ekonomi, Gündelik Hayat, Çevre ve Basın” ana başlıkları altında, Dersim’in gerçekliğini kavramayı sağlayan birçok konuda yazılar yer alıyor derlemede. Hem Dersim’i anlamak için hem Dersim hakikatiyle yüzleşmenin ve “Dersim çalışmalarının” bir muhasebesi için önemli bir kaynak.
 
Mustafa Akçınar, Şükrü Aslan, Tayfun Atay, Songül Aydın, Özgür Bal, Mehmet Bayrak, Tanıl Bora, Yücel Demirer, Ali Ekber Doğan, Zeliha Hepkon, Kamber Kaya, Hatice Kurtuluş, Gözde Orhan, Şerif Gürçağ Tuna, Besime Şen, Mehtap Tosun, Ahmet Yaraş, Sinan Yıldırmaz, Özkan Yıldız, Rıza Yıldırım ve Besim Can Zırh’ın yazılarıyla.
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Derin Bir Kuyu Dersim’e Berlin'den Bakmak
1930’lardan 1950’lere Resmi Milliyetçiliğin Dersim’e Bakışı: Asimilasyonizmin Kırılganlığı
1938’de Dersim’den Batı İllerine Zorunlu Göç
Kiştim Mari: Dersim Yöresi Kızılbaş Evladına Bağlanma Girişimi ve Sonuçları
Yol’da Kurulan Kimlik: Dersim Ermenileri
Tunceli’nin Bugünkü Ekonomik Manzarasına Dair Bir Fotoğraf
Tunceli- Dersim’de Tembelliğin Kültürleştirilmesi: Emek Süreçlerinin Özgünlükleri Çerçevesinde Bir Bakış
Ekoloji ve Siyaset: Munzur Baraj Projelerine Karşı Toplumsal Direniş Örneği
Tunceli’de Yayınlanan Yerel Süreli Yayınlar: Bibliyografik Bir Döküm
Tarihsel Bir Kaynak Olarak Yerel Gazeteler: Tunceli Sesi Gazetesi Üzerinden Tunceli’de 1960’lı Yıllar
Bir Kentin Geçmişi ile Geleceği Arasındaki Yolculuğunda Müze
Bir Hayali Cemaat Olarak Dersim ve Gündeme Üniversite Üzerinden Müdahale
Gölgelere Rağmen Mağrur
Dersim’i Parantezden Çıkarmak
Kitabın Adı
Dersim'i Parantezden Çıkarmak
Alt Başlık
Dersim Sempozyumu’nun Ardından
ISBN
9789750512384
Yayın No
İletişim - 1894
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 320
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
360 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
290 gr
Baskı
1. baskı - Eylül 2013
Derleyen
Şükrü Aslan, Songül Aydın, Zeliha Hepkon
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Şükran L. Yılmaz
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Işıl Kurnaz, Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Şükrü Aslan

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede “Kentsel Enformel Sektörler” konusunda yüksek lisans, “Toplumsal Hareketler” konusunda da doktora yaptı. Doktora tezi 1 Mayıs Mahallesi, 1980’den Önce Toplumsal Mücadeleler ve Kent adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. (2004) Daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası’nda yaptığı konferans konuşmaları Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler: Türkiye’de Son Otuz Yılda Kentsel Değişim Süreci adıyla kitaplaştırıldı (2007). Aslan’ın, Loic Gandais ve Mustafa Poyraz’la birlikte hazırladığı İstanbul varoşlarını ve Paris banliyölerini konu alan son kitabı Les Quartiers Popularires Et La Ville, Les Varoş d’İstanbul et Les Banliques Parisiennes adıyla Paris’te L’Harmattan Yayınevi tarafından yayımlandı (Mart, 2010). Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Aslan’ın, kent, toplumsal hareketler, göç ve kültür üzerine yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.


Songül Aydın

 Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı.


Zeliha Hepkon

 (Doç. Dr.) İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü