Demokrasi ve Hukuk Krizi
ISBN
9789750508080

1. baskı - Ekim 2010
253 sayfa


Tükendi
Ulus-Devlet ve Küreselleşme Kıskacında

Demokrasi ve Hukuk Krizi

Ümit Kardaş

Küreselleşme, ulus-üstü bir bütünleşme süreci: Üniter devlet bir yandan ulus-altı düzeyde bölgeselleşirken diğer yandan ulus-üstü düzeyde bütünleşmeye doğru gidiyor. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Böylece bölgeselleşme ve küreselleşme ilişkisi, üniter devletin biçim değiştirmesine yol açıyor.

Küreselleşme, ulus-üstü bir bütünleşme süreci: Üniter devlet bir yandan ulus-altı düzeyde bölgeselleşirken diğer yandan ulus-üstü düzeyde bütünleşmeye doğru gidiyor. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Böylece bölgeselleşme ve küreselleşme ilişkisi, üniter devletin biçim değiştirmesine yol açıyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan ulusal ve uluslararası güçlerin, süreçlerin yarattığı sorunlar da yakıcı şekilde ortada duruyor. Hem ulus-devlette hem de uluslararası sistemde bir demokrasi ve hukuk krizine yol açan bu durum demokratik değerlere dayalı, hukukun üstünlüğünün herkes tarafından kabul edildiği bir dünya düzeninin inşası konusunda düşünmeyi ve tartışmayı zorunlu hale getirmiş durumda.
Ümit Kardaş, uluslararası sistemde ve Türkiye’de var olan demokrasi ve yargı krizini ele alan yazılarında tüm bu düzlemler üzerinden hareket ediyor.
Büyük kısmı hem dünyayı hem Türkiye’yi yeniden ve doğru anlamlandırmak için mutlaka yüzleşilmesi gereken zihin açıcı sorular soruyor, çözüm önerileri ortaya koyuyor. Sözünü demokrasi, insan hakları ve hukuk “içinden” söyleyen, var olan çarpıklıklara dikkat çeken bir çalışma...


Kitabın Sunuş yazısını okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Ulus-Devlet ve Küreselleşme Kıskacında
Kitabın Adı
Demokrasi ve Hukuk Krizi
ISBN
9789750508080
Kapak
Francisco Goya, “Çocuklarını Yiyen Satürn”, 1819-1924
Yayın No
İletişim - 1519
Dizi No
Bugünün Kitapları - 123
Alan
Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
253 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
212 gr
Baskı
1. baskı - Ekim 2010
Yazar
Ümit Kardaş
Editör
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ümit Kardaş

1950 yılında Çorlu'da doğdu. 1967'de Pertevniyal Lisesi'ni, 1970'te Ortaköy Öğretmen Lisesi'ni, 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de avukat oldu ve hukuk doktorasına başladı. Aynı yıl ilk şiir kitabı yayımlandı. 1975'te askerî hakim, 1985'te hukuk doktoru oldu. Çeşitli yerlerde savcılık, adli müşavirlik yaptı. 1995'te emekli olarak serbest avukatlığa başladı. Mesleki çalışmaları: Askerî Ceza ve Ceza Yargısı; Açıklamalı, İçtihatlı Disiplin Mahkemeleri Kanunu; Askerî Mahkemelerin Kuruluşu ve Yetkileri. Diğer kitapları: Hukuk Devlete Sızabilir mi?, Türkiye'nin Demokratikleşmesinde Öncelikler, Ötekiler İçin Sivil İtaatsizlik Rehberi. Ayrıca altı şiir kitabı vardır. Halen avukatlık yapmaya, gazete ve dergilere makaleler yazmaya devam ediyor.