Camın İşçileri
ISBN
9789750514210

1. baskı - Ocak 2014
581 sayfa


52,00 TL
41,60 TL

Camın İşçileri

Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü
M. Hakan Koçak

Camın İşçileri, işçi sınıfının, Türkiye tarihindeki bütün evreleri nasıl, ‘hangi bilinçle’ kat ettiğini alabildiğine canlı bir şekilde görmemizi sağlıyor. İşçilerin tek parti dönemini, DP iktidarını, 27 Mayıs’ı ve 1960 sonrası sola kayma sürecini nasıl yaşadıklarını, nasıl anlamlandırdıklarını izliyoruz tarihsel sosyolojinin cam küresinde.

“1935’te fabrikanın açılış töreninde ‘bizim nesle ne mutlu ki fabrika seslerile gözlerimizi açmış bulunuyoruz,’ sözleriyle semtin coşkusunu dile getiren kız çocuğu artık yok. Semtin işsiz gençleri umutsuzlukla caddelerde dolaşıyor. Ama bunlar yalnızca gözle görünenler. Semtin tüm dokusuna sinmiş işçi sınıfı mirası, görünmeyen ama hissedilen bir güç olarak varlığını sürdürüyor...”

Hakan Koçak, bir semtin ve bir fabrikanın evreninde, Türkiye işçi sınıfının oluşum ve değişim tarihini anlatıyor. 150 yıllık bir tarih bu: Billur Fabrika-i Hümayun’undan başlıyor, 1890’lardan 1911’e faaliyet gösteren, işçilerinin 1908 grevlerinde yer aldığı Levi-Modiano cam fabrikasından geçiyor ve Paşabahçe Şişecam Fabrikası’nın 70 yılı aşan tarihine bağlanıyor. Adını Paşabahçe semtinden alan ve semtin hayatına da damgasını vuran Şişecam Fabrikası’nın işçileri, “1966 Grevi”yle de, Türkiye işçi sınıfı hareketinin tarihinde dönüm noktalarından birine imza atmıştı.

Camın İşçileri, işçi sınıfının, Türkiye tarihindeki bütün evreleri nasıl, ‘hangi bilinçle’ kat ettiğini alabildiğine canlı bir şekilde görmemizi sağlıyor. İşçilerin tek parti dönemini, DP iktidarını, 27 Mayıs’ı ve 1960 sonrası sola kayma sürecini nasıl yaşadıklarını, nasıl anlamlandırdıklarını izliyoruz tarihsel sosyolojinin cam küresinde. 

Hikâyenin sonunda, sendikanın zayıflaması ve 2000’lerin başındaki kapanış var. “Bu şarkı burada bitmez...” dedirten bir deneyim bırakarak... 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Camın İşçileri
Alt Başlık
Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü
ISBN
9789750514210
Yayın No
İletişim - 1955
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 329
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
581 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
465 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2014
Yazar
M. Hakan Koçak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Seda Mit
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

M. Hakan Koçak

M. Hakan Koçak 1970 doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ndeki doktorasını “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu, Cam İşçi Hareketinin Gelişimi ve Yönelimleri” başlıklı tez çalışması ile 2009 yılında tamamladı. Petrol-İş Sendikası’nda eğitim ve örgütlenme servislerinde görev aldı. Karadeniz’de küçük balıkçıların sosyo-ekonomik durumunu konu alan saha araştırmalarına katıldı. Tarih Vakfı’nda sözlü tarih araştırma projelerinde çalıştı. DİSK-AR Danışma Meclisi, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi gibi oluşumlarda sınıf araştırmaları çalışmalarına destek sundu. Halen Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları ağırlıkla emek tarihi, çalışma sosyolojisi, Türkiye işçi hareketinin sosyal yapısı ve gelişme dinamikleri gibi konularda yoğunlaşmıştır. Bu konularda çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmıştır.