Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı...
Çeviri
Natali Medina

ISBN
9789750500213

3. baskı - Mart 2006
344 sayfa


39,00 TL
31,20 TL

Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı...

Kırklarelili Adato Ailesi'nin Öyküsü
Erol Haker

Erol Haker bu araştırmasıyla hem bir ailenin hayatını hem de artık çok uzak bir geçmişte kalan bir yaşam tarzını gözlerimizin önüne seriyor. Yazar, aile mensuplarıyla yapılan mülakatlar üzerinden, beş kuşak boyunca Kırklareli’de yaşamış olan Adato ailesinin öyküsünü anlatıyor.

Erol Haker bu araştırmasıyla hem bir ailenin hayatını hem de artık çok uzak bir geçmişte kalan bir yaşam tarzını gözlerimizin önüne seriyor. Yazar, aile mensuplarıyla yapılan mülakatlar üzerinden, beş kuşak boyunca Kırklareli’de yaşamış olan Adato ailesinin öyküsünü anlatıyor. Haker, renkli ve zaman zaman mizahi bir üslupla, Kırklarelili Yahudilerin nasıl yaşadıklarını, günümüzde artık sürdürülmeyen Yahudi geleneklerini, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini, özlem ve ihtiraslarını, mizaçlarını, birbirlerine karşı besledikleri sevgiyi, aralarında cereyan eden kavgaları yeni baştan kurguluyor. Artık geçmişte kalan bu yaşam şekli, İspanya’dan göç etmiş Yahudilerin kültürel kimlikleri bağlamında anlatılıyor. Adato ailesinin çok kültürlü imparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yeni rejimin taleplerine nasıl ayak uydurduğu gösteriliyor. Kitapta her bir aile ferdinin Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ortamdan, savaşlardan, işgallerden, Trakya’daki büyük ölçekli nüfus hareketlerinden nasıl etkilendiği de tasvir ediliyor. Günümüzde Kırklareli’de Yahudi nüfusu, yetmiş yaş civarında altı yaşlı kişiden ibaret. Adato ailesinin kuşaklar boyunca devam eden yaşam öyküsü, Kırklareli Yahudi cemaatinin yavaş yavaş yok olmasının da öyküsü aynı zamanda.

Kitabın Adı
Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı...
Alt Başlık
Kırklarelili Adato Ailesi'nin Öyküsü
ISBN
9789750500213
Yayın No
İletişim - 832
Dizi No
Anı - 37
Alan
Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa Sayısı
344 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
249 gr
Baskı
3. baskı - Mart 2006 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar
Erol Haker
Yayına Hazırlayan
Rıfat N. Bali
Çeviren
Natali Medina
Kapak
Utku Lomlu
Uygulama
Suat Aysu
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Erol Haker

Erol Haker 1930 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi on sekizinci yüzyılın sonunda Kırklareli’ne yerleşmiş ve beş kuşak orada yaşamıştır. 1950 yılında Stockholm Üniversitesi’nden sosyal bilimler diplomasını aldı. 1954 yılında London School of Economıcs’in uluslararası ekonomi bölümünden mezun oldu ve 1964 yılında Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde lisansüstü işletme dalının muhasebe bölümünde eğitimini tamamladı. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İbranice bilir. Kırk yıl boyunca ulaşım iktisatçısı ve planlamacısı olarak faaliyetlerde bulunmuş ve bu sürenin yaklaşık yarısında Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik yardım kurulları ve başka yerel faaliyet örgütler hesabına gelişmekte olan ülkeler için çalışmıştır. 1997’de emekliye ayrıldıktan sonra vaktinin çoğunu ailesinin ve Kırklareli Yahudi cemaatinin tarihini araştırmakla geçirmektedir. Erol Haker, 1956 yılında İsrail’e yerleşti. Yael Aronson ile evlidir. Üç kızı ve on torunu vardır.