Bildiğimiz Tarımın Sonu
ISBN
9789750511660

4. baskı - Nisan 2018
237 sayfa


28,24 TL
22,59 TL

Bildiğimiz Tarımın Sonu

Küresel İktidar ve Köylülük
Çağlar Keyder, Zafer Yenal

10 yılı aşan bir ortak çalışmanın ürünü olan bu eserde Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, tarım sorununu ve kırsal yapıların dönüşümünü, metalaşma, köylünün mülksüzleşmesi ve siyaset bağlamında tartışmaya açıyor.

Tarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve daha çok “hormonlu sebzeler”, “doğal beslenme”, “permakültür” gibi “kentli” başlıklar altında bambaşka bir tartışmaya dönüştü; üretim ve üreticiler yerine gıda ve tüketimle ilgili meseleler gündemin baş köşesine oturdu. Küçük üreticiliğin sorunları, “kumarhane kapitalizmi”nin kırdaki yansımaları, köyün değişen toplumsal yapısı, proleterleşme biçimleri ve tarımın uluslararasılaşması bu “kentli” tartışmalar içinde yer bulamadı.
 
Bildiğimiz Tarımın Sonu, küresel iktidar rejimlerini üreten iktisadi süreçlerle beraber tarım sorununu “yeniden” ele alıyor. 10 yılı aşan bir ortak çalışmanın ürünü olan bu eserde Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, tarım sorununu ve kırsal yapıların dönüşümünü, metalaşma, köylünün mülksüzleşmesi ve siyaset bağlamında tartışmaya açıyor. Dünyada da Türkiye’de de yoksulluk, bölgesel eşitsizlikler, çevre, sosyal politikalar ve toplumsal hareketler gibi birçok önemli meseleyi anlamlı bir şekilde konuşabilmek için tarımda ve kırda olup bitenleri hesaba katmamak imkânsız. Bildiğimiz Tarımın Sonu, organik pazar romantizmine ya da köy nostaljisine hapsolmadan, tarım sorununu düşünmenin ve tartışmanın bereketini anlatıyor.
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Bildiğimiz Tarımın Sonu
Alt Başlık
Küresel İktidar ve Köylülük
ISBN
9789750511660
Yayın No
İletişim - 1861
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 316
Alan
Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa Sayısı
237 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
202 gr
Baskı
4. baskı - Nisan 2018 (1. baskı - Nisan 2013)
Yazar
Çağlar Keyder, Zafer Yenal
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Burak Şuşut
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Murat Bozluolcay
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Çağlar Keyder

Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı. 1982'ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Halen Boğaziçi Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, ekonomi politik, sosyal politikalar ve hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Yapıtları arasında Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye (Birikim, 1976), Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, 1923-1929 (Yurt, 1982), Toplumsal Tarih Çalışmaları (Dost, 1983), Türkiye'de Devlet ve Sınıflar (Verso, 1987; İletişim, 1990), Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis, 1993), İstanbul Küresel ile Yerel Arasında (Metis, 2000) ve Memalik-i Osmaniye'den Avrupa Birliği'ne (İletişim, 2003) bulunmaktadır. Ayrıca Mısır ve Türkiye'de Sosyo-ekonomik Dönüşümler, Orta Doğu Tarihinde Ticari Tarım, 1838 Antlaşmasının Etkisi, Doğu Akdeniz'de Liman Şehirleri, Kalkınmacılık Sonrası Dönemde Türkiye'de Kırsal Dönüşüm Eğilimleri ve Sosyal Politikalar konulu makaleleri yayımlanmıştır.


Zafer Yenal

Lisans eğitimini 1989 yılında ODTÜ'den tamamlayan Yenal, doktora eğitimini Binghamton Üniversitesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Yenal'in ilgi alanları; tüketim sosyolojisi, yemek sosyolojisi, köy çalışmaları, tarihsel sosyolojidir.