Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak
Çeviri
Pelin Tünaydın

ISBN
9789750509049

3. baskı - Mayıs 2017
392 sayfa


44,00 TL
35,20 TL

Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak

İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine
İrvin C. Schick

Çağdaş Türkiye’nin kültürünün kökenleri kaçınılmaz olarak tarihinde aranıyor. İrvin Cemil Schick’in daha önce İngilizce yayımlanan kitaplarda ve süreli yayınlarda yer almış olan makalelerinin derlendiği bu kitapta, pek çok bileşene sahip kültür “alaşımı”nın birkaç boyutu işleniyor. Schick’in makalelerinde, Türkiye kültürünün özellikle İslâm dininden ve kültüründen miras aldığı bazı öğeler, örneğin yazının merkezî önemi, kılık kıyafeti belirleyen kurallar, harem kurumunun anlamı, cinselliğin edebi dışavurumları farklı açılardan inceleniyor.

Çağdaş Türkiye’nin kültürünün kökenleri kaçınılmaz olarak tarihinde aranıyor. İrvin Cemil Schick’in daha önce İngilizce yayımlanan kitaplarda ve süreli yayınlarda yer almış olan makalelerinin derlendiği bu kitapta, pek çok bileşene sahip kültür “alaşımı”nın birkaç boyutu işleniyor. Schick’in makalelerinde, Türkiye kültürünün özellikle İslâm dininden ve kültüründen miras aldığı bazı öğeler, örneğin yazının merkezî önemi, kılık kıyafeti belirleyen kurallar, harem kurumunun anlamı, cinselliğin edebi dışavurumları farklı açılardan inceleniyor.

Bu çalışmaları birbirine bağlayan ve kitabın bütünlüğünü sağlayan temel unsur, konu birliğinden ziyade metodoloji ve bakış açısı birliği. Michel Foucault, Edward Said, Raymond Williams gibi düşünürlerin izlerini taşıyan incelemelerde kültüre bir temsiller sistemi olarak yaklaşılıyor; toplumsal gerçeklik, belirli siyasi konumlara sahip “yazar”ların sürekli ürettiği ve yeniden-ürettiği bir metin olarak ele alınıyor. Schick’e göre, ortaya çıkan bu metinleri, konumlarına göre farklı şekillerde okuyan çeşitli kesimlerden insanlar ise toplumsal hayatı başka biçimlerde tecrübe ediyorlar. Schick’in dilbilimsel yaklaşımı toplumsal gerçekliğin maddiliğini sorgulamıyor; tam tersine, yazarın bu kitapta yer alan makaleleri her şeyden önce metinlerin maddi temellerini vurguluyor.
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak
Alt Başlık
İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine
ISBN
9789750509049
Kapak
Jean-Etienne Liotard'ın Marie-Adélaide de France en robe turque (Türk Kıyafetiyle Fransalı Marie-Adélaide) başlıklı tablosu, 1753
Yayın No
İletişim - 1610
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 265
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Sosyoloji
Sayfa Sayısı
392 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
321 gr
Baskı
3. baskı - Mayıs 2017 (1. baskı - Haziran 2011)
Yazar
İrvin C. Schick
Çeviren
Pelin Tünaydın
Editör
Berna Akkıyal
Yayına Hazırlayan
Pelin Tünaydın
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Nurgül Şimşek
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

İrvin C. Schick

Irvin Cemil Schick İstanbul'da doğdu. İngiliz Erkek Okulu'nda orta, Robert Kolej'de lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'ya gitti ve Massachussets Institute of Technology'den lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Harvard, MIT, Boston ve Sabancı üniversitelerinde ders verdi, halen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekansallık (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002); Çerkes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (Oğlak Yayınları, 2004); Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: "Türk" İllerinde Esaret Alıntıları (Kitap Yayınevi, 2005) başlıklı eserlerinin yanı sıra, Geçiş Sürecinde Türkiye (E.A. Tonak ile; Belge Yayınları, 1990); M. Uğur Derman 65 Yaş Armağanı (Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000) ve Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih (A. Buturovic ile; Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı derleme kitapları bulunmaktadır.