Batı'da Siyasal Düşünceler
ISBN
9789750509414

8. baskı - Ekim 2018
684 sayfa


60,00 TL
48,00 TL
Sokrates'ten Jakobenlere

Batı'da Siyasal Düşünceler

Türkiye’de genel olarak siyaset bilimi, özel olarak siyasal teori, siyaset felsefesi ve siyasal düşünce tarihi alanında en köklü eğitim kurumu olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin deneyimli isimleriyle genç kuşak akademisyenlerinin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite lisans öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, siyasal düşüncenin serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.

Antik Yunan kent-devletlerinin adı olan polis, Batı siyasal düşüncesinde, devletin izlediği tarihsel yolculuğun en mükemmel başlangıç noktası sayılmıştır. 1789 Fransız Devrimi ise, varlığını kendisinden önceki birçok gelişmeye borçlu olmakla birlikte, “eski dünyanın” artık tümüyle tarihe karıştığını, yepyeni bir dünyayı, “burjuva dünyasını” haber veren kırılma noktasını işaretlemek için üzerinde uzlaşılan simgeye dönüşmüştür. Elinizdeki kitap bu nedenle Antik Yunan’la başlayıp Fransız Devrimi’yle kapanmaktadır. Modern siyasal düşüncenin arkaik (eskil) ama eskimeyen köklerine bir yolculuk ya da bir geri dönüş... Kim bilir belki de hem bir Yunan düşünürünün, Epikuros’un, hem de çağdaş bir yazarın, Ursula K. LeGuin’in dediği gibi, “gerçek ilerleme, geriye dönüştür.”
Türkiye’de genel olarak siyaset bilimi, özel olarak siyasal teori, siyaset felsefesi ve siyasal düşünce tarihi alanında en köklü eğitim kurumu olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin deneyimli isimleriyle genç kuşak akademisyenlerinin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite lisans öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, siyasal düşüncenin serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.
 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Üst Başlık
Sokrates'ten Jakobenlere
Kitabın Adı
Batı'da Siyasal Düşünceler
ISBN
9789750509414
Kapak
"Münster Barışı'nın İmzalanması", 1648
Yayın No
İletişim - 1649
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 270
Alan
Politika/Siyaset, Felsefe
Sayfa Sayısı
684 sayfa
En
170 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
1031 gr
Baskı
8. baskı - Ekim 2018 (1. baskı - Eylül 2011)
Editör
Mehmet Ali Ağaoğulları
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Resmi
Gerard ter Borch
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Melis Oflas
Dizin
Ekrem Buğra Büte
Baskı ve Cilt
Sena Ofset