Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi
ISBN
9789750500466

3. baskı - Ekim 2009
444 sayfa


45,50 TL
36,40 TL

Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi

Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine
Doğan Akyaz

Doğan Akyaz, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971’deki askerî müdahaleleri, bununla birlikte müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki girişimleri, arayışları, tartışmaları inceliyor. Her iki dönemdeki cunta yapılanmalarını ayrıntısıyla ele alıyor. Hükümetlerin ve sivil siyasi otoritenin cuntalaşmayı önlemeye dönük çabasının, ki bu çaba bizzat ordu yönetimi tarafından da paylaşılıyor, sonuçta ordunun siyasetteki ağırlığının yerleşikleşmesini, kurumlaşmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz.

Doğan Akyaz, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971’deki askerî müdahaleleri, bununla birlikte müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki girişimleri, arayışları, tartışmaları inceliyor. Her iki dönemdeki cunta yapılanmalarını ayrıntısıyla ele alıyor. Hükümetlerin ve sivil siyasi otoritenin cuntalaşmayı önlemeye dönük çabasının, ki bu çaba bizzat ordu yönetimi tarafından da paylaşılıyor, sonuçta ordunun siyasetteki ağırlığının yerleşikleşmesini, kurumlaşmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu paradoksal ya da ironik tespit, kitabın önemli bulgularından birini oluşturuyor. Türk siyasal tarihinin birçok yönden çokça incelenmiş bir konusu olan “askerî müdahaleler” olgusuna bu kitabın kattığı özgün bakış açısı, bir tür ordu sosyolojisine açılım sağlamasıdır. Doğan Akyaz’ın örneğine pek rastlamadığımız bu ilginç çalışması, subay ideolojisine, kurumsal geleneklere, ordunun meslekî ve kurumsal-örgütsel saiklerinin askerî müdahale süreçlerine nasıl yansıdığına ilişkin ilginç veriler sunuyor.


Kitabın Adı
Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi
Alt Başlık
Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine
ISBN
9789750500466
Yayın No
İletişim - 831
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 127
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
444 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
318 gr
Baskı
3. baskı - Ekim 2009 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar
Doğan Akyaz
Kapak
Utku Lomlu
Editör
Tanıl Bora
Uygulama
Suat Aysu
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Doğan Akyaz

1967 yılında Kırıkkale'de doğdu. Marmara Üniversitesi`nde Tarih ve Hukuk lisans eğitimi aldı. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Entitüsü'nde 1994'te yüksek lisans, 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yazar yakın dönem Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.Etiketler: #cunta, #darbe, #ordu