Antep
ISBN
9789750509131

1. baskı - Haziran 2011
656 sayfa


55,50 TL
44,40 TL
"Ta Ezelden Taşkındır..."

Antep

Mehmet Nuri Gültekin (Der.)

Büyük yazar Orhan Kemal, “Antep” denince aklına her şeyden önce kırmızı ve yeşilin geldiğini yazmış: “Toprağı kıpkırmızı, üstündeki bitki yemyeşil…” Onunla beraber tabii fıstık gelirmiş aklına… siyah üzüm… cartlak kebabı, sarımsak kebabı… rakı, şarap… Ve tabii “Gazi” adını getiren “kahramanlık”…
Çağrışımları, imgeleri, mitleri bol, renkli bir yer Antep. Mehmet Nuri Gültekin’in hazırladığı elinizdeki derleme, Antep’in çok renkli, çok cepheli kimliğinin hakkını veriyor.

Büyük yazar Orhan Kemal, “Antep” denince aklına her şeyden önce kırmızı ve yeşilin geldiğini yazmış: “Toprağı kıpkırmızı, üstündeki bitki yemyeşil…” Onunla beraber tabii fıstık gelirmiş aklına… siyah üzüm… cartlak kebabı, sarımsak kebabı… rakı, şarap… Ve tabii “Gazi” adını getiren “kahramanlık”…

Çağrışımları, imgeleri, mitleri bol, renkli bir yer Antep. Mehmet Nuri Gültekin’in hazırladığı elinizdeki derleme, Antep’in çok renkli, çok cepheli kimliğinin hakkını veriyor: Antep imgesinin zaman içindeki seyrine bakıyor, Karayılan’dan Şahinbey’e, kahramanlık mitlerinin değişimini sorguluyor… Etno-kültürel yapıyı, aşiretleri, Barakların ‘oturuşunu’, göçlerin etkilerini inceliyor… 16. yüzyıl eşrafından günümüz sermayesine, kapitalizmin Antep’e nüfuzunu; zengin vitrinin ve ‘marka şehir’ imgesinin berisindeki yoksulluğu görüyoruz – özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinden… “Ağalara, sömürücülere karşı” kalkışanlardan muktedirlerin siyasetine dek, Antep’in politik yaşamına bir bakış da eksik değil. Ayrıca Antep’in edebiyatçıları… Kırmızı-siyah Gaziantepspor… Elbette Orhan Kemal’in bereketli ve ehlikeyif Antep imgesinde de sağlam bir yeri olan mutfak kültürü… Ve “Antep diye uğrun uğrun ağlamak”la “Goncalarla süslüdür yolların Antep senin” aralığında izlenimler,  hatıralar…

Emin Baki Adaş, Mustafa S. Akpolat, Suavi Aydın, Kemal Bakır, Zeynep Başak, Coşkun Çelik, Musa Dağdeviren, Hamdi Doğan, Osman Elbek, Şerife Geniş, Mehmet Nuri Gültekin, Ayşe Gündüz-Hoşgör, Meltem Karadağ, Yücel Karadaş, Orhan Kemal, Şenay Leyla Kuzu, Leslie Peirce, D. Şirin Saracoğlu, Muhsin Soyudoğan, Ahmet Talimciler, Ayşen Uysal, Ahmet Ümit, Halil İbrahim Yakar, Ayşe Seda Yüksel ve Mezher Yüksel’in katkılarıyla…Kitapta yer alan bölümler
Kırmızı- Yeşil
Özgürlüğün Adıydı Dedemin Dutluğu
Gaziantep Kentinin Kalesi
16. Yüzyıl Ayıntab’ında Bir Girişimcilik Başarısı: Yerel Eşraftan Seydi Ahmet Boyacı Örneği
Aşiretlerin Ekonomi Politiği ya da Olağan Şiddet: Osmanlı Ayıntab’ında Aşiret Eşkiyaları Üzerine
Baraklar: Antep’in İskân Halkı
Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazarlar ve Şairler
Antep’in Protestan Tarihi: 19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Din ve Etnisite
Antep Şehir Savunması ve Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Şehir Kimliğinin İnşası
Gaziantep’te Göçmen Aile Profilleri ve Kentle Bütünleşme Dinamikleri/ Şerife Geniş Bir Şehir Efsanesi, Göç ve Değişen Antep
Gaziantep’te Kentsel Mekânın ve Kültürel Coğrafyanın Değişimi
Sermayenin Mekan Arayışı, Kapitalist Üretim İlişkilerinde Değişim ve Yeni Sanayi Odakları: Gaziantep Quo Vadis?
Semayenin Mekan Arayışı, Kapitalist Üretim İlişkilerinde Değişim ve Yeni Sanayi Odakları: Gaziantep Quo Vadis?
Antep’te Siyaset: Yerli, Muhafazakâr, Sermayedar
Çok Partili Dönemde Gaziantep’in Parlementoda Temsili
Kadın İstihdamı Üzerinde Marka Şehir Gaziantep’i Yeniden Okumak
Yoksulluğun Öteki Yüzü: Antep Varoşlarında Kadınlar
Fabrikada, Tarlada ve Sokakta: Marka Kentin Çocukları
Gaziantep’ten Gaziantepspor’a: Bir Kentin Futbol Üzerinden Kendisiyle İmtihanı
Taşra Baskısı
Antep’e Dair
Ağaları, Sömürücüleri Kovun!
Antep Mutfağı
Üst Başlık
"Ta Ezelden Taşkındır..."
Kitabın Adı
Antep
ISBN
9789750509131
Kapak
"Büdeyri Hanı"
Yayın No
İletişim - 1620
Dizi No
Memleket Kitapları - 17
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
656 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
525 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2011
Derleyen
Mehmet Nuri Gültekin
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Kemal Vural Tarlan
Uygulama
Nurgül Şimşek
Düzelti
Ayten Koçal
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Mehmet Nuri Gültekin

1971 yılında Kilis'te doğdu. Lisans ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi'nden aldı. 1994-2007 yılları arasında Tatvan ve İzmir'deki çeşitli liselerde felsefe öğretmeni olarak çalıştı.2007 yılından beri de Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde dersler vermeye çalışırken, edebiyat sosyolojisi, toplumsal değişme, patriyarşi ve "namus", kırsal yapıdaki dönüşümler gibi mevzular üzerine okumaya ve öğrenmeye gayret etmekte. Orhan Kemal'in Romanlarında Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat başlıklı kitabı yayımlanmıştır.