Adil Yargılanma Hakkı
Çeviri
Fadıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan

ISBN
9789754708134

1. baskı - Haziran 2000
356 sayfa


Tükendi

Adil Yargılanma Hakkı

Uluslararası Af Örgütü

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde, “Herkes... hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında... adil ve aleni olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir” ve “hakkında bir suç isnadı bulunan kimse... aleni bir yargılanma sonunda hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır” hükmü temel bir hak olarak yer alır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde, “Herkes... hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında... adil ve aleni olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir” ve “hakkında bir suç isnadı bulunan kimse... aleni bir yargılanma sonunda hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır” hükmü temel bir hak olarak yer alır. Bir ülkede suçu ne olursa olsun, suç isnad edilen bir vatandaş uluslararası normlara uygun olarak, yani adil olarak yargılanmıyorsa, yasalar ne kadar mükemmel olursa olsun o ülkede adaletin varlığından söz edilemez.. Bu elkitabı işte bu nedenle, adil yargılanma konusunda insan hakları sözleşmelerinde ve sözleşme dışı belgelerde yer alan uluslararası ve bölgesel standartlar için bir rehber olmak üzere “Uluslararası Af Örgütü” tarafından kaleme alınmıştır. Herkesin anlayacağı basit bir dille yazılan Adil Yargılanma Hakkı bir ülkenin adalet sisteminin
standartlara uygun olup olmadığını sadece avukat, yargıç ya da gözlemcilerin
değil, sıradan vatandaşın dahi değerlendirmesine yardımcı olacak bir başucu kitabıdır.
Kitabın Adı
Adil Yargılanma Hakkı
ISBN
9789754708134
Orijinal Adı
Fair Trials Manual
Yayın No
İletişim - 632
Dizi No
Başvuru - 10
Alan
Hukuk İncelemeleri
Sayfa Sayısı
356 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
259 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2000
Yazar
Uluslararası Af Örgütü
Dizi Yayın Yönetmeni
Mustafa Bayka
Çeviren
Fadıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan
Yayın Danışmanı
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Fatoş Gencosman
Uygulama
Suat Aysu
Düzelti
Metin Pınar
Kapak Fotoğrafı
Aydın Elban
Cilt
Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı
Şefik Matbaası

Uluslararası Af Örgütü

Amnesty International (yaygın olarak Amnesty veya AI)  Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü insan hakkını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

AI hiçbir devlet, siyasi ideoloji, veya dine bağlı değildir, kâr amacı gütmez. Özellikle düşünce suçlularının serbest bırakılması, siyasî suçlularının adil bir şekilde yargılanması, işkence, idam ve tutuklulara gösterilebilecek her türlü zulmün bertaraf edilmesi, siyasi cinayet ve adam kaçırma ve her türlü insan hakları ihlaline karşı durulması konusunda çeşitli kampanyalar düzenler.
1977 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan AI bugün yaklaşık 2 milyon üyesiyle 162 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar 44.600'den fazla tutukluyu savunmak ve desteklemek amacıyla çalışmıştır.