21. Yüzyılda Milliyetçilik
ISBN
9789750520327

1. baskı - Eylül 2016
480 sayfa


46,50 TL
37,20 TL

21. Yüzyılda Milliyetçilik

Teori ve Siyaset
Elçin Aktoprak (Der.), A. Celil Kaya (Der.)

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra bir yeni uyanış yaşayan milliyetçilik, 21. yüzyılda nasıl biçimlenecek, ne gibi roller oynayacak? Elinizdeki derleme, geniş bir bakış açısıyla bu sorulara cevaplar arıyor.

“Son derece değişik bağlamlarda kullanılan ‘milliyetçilik’ gibi jenerik bir terim ne tür ideal-tiplerle algılanabilir? Milliyetçiliğin krizi ve ‘ulus-devletin’ krizi arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Hakim bir milliyetçilik, toplumun fragmantasyonunu tetikleyen ya da hızlandıran alt-milliyetçiliklere ya da her türlü çoğulluğu dışlayan askerileştirilmiş mezhebi ve/ya etnik aidiyetlere yer bırakabilir mi?”
Hamit Bozarslan

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra bir yeni uyanış yaşayan milliyetçilik, 21. yüzyılda nasıl biçimlenecek, ne gibi roller oynayacak? Elinizdeki derleme, geniş bir bakış açısıyla bu sorulara cevaplar arıyor. Bu arayışın zeminini, milliyetçiliğin yeni zamanlardaki halini ve gelecek perspektifini tartışan yetkin kuramsal analizler oluşturuyor. Kitabın geniş kısmını ise Türkiye’yle ilgili meseleleri, dar gündeme sıkışmadan, yine kuramsal bir vukufla ele alan yazılar kaplıyor: Arap baharının dalgalandırdığı Ortadoğu’da ulusal kimlikler… Kürt meselesi… Türkiye’de milli kimlik tartışmaları… Avrupa Birliği bağlamında ve Avrupa’da milliyetçilik-ırkçılık… Kapitalizmle milliyetçilik ve ırkçılığın ilişkisi… Ve elbette, milliyetçiliği ‘aşmanın’ imkânlarına dair tartışmalar…

Elçin Aktoprak ve A. Celil Kaya’nın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenledikleri uluslararası konferansın doğurduğu derlemede Elçin Aktoprak, İlker Aytürk, Tanıl Bora, Hamit Bozarslan, Martin van Bruinessen, Partha Chatterjee, Simten Coşar, Murat Çakır, Handan Çağlayan, Cuma Çiçek, Maria Holt, Joost Jongerden, A. Celil Kaya, Bahgat Korany, Will Kymlicka, Fırat Mollaer, Ephraim Nimni ve Baskın Oran’ın katkıları yer alıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Ütopik ve Gerçek Zamanda Halk
Geçiş Dönemi Adaleti, Federalizm ve Azınlık Milliyetçiliğinin İçselleştirilmesi
Feminizm Milliyetçilikle Karşılaştığında: Teoriden Pratiğe, Pratikten Teoriye Etik Bakışlar
2010’larda Ortadoğu’da Milliyetçiliği Tartışmak
Pan-Arabizm: Kökleri ve Evrimi
Milliyetçilik Söylemi: Şiddetin Arap Dünyasındaki Kadınlara Etkisi
Uluslar, Bölgesel Azınlıklar, Demokratik Teori ve Ulusal Kendi Kaderini Tayin Hakkı
Yeni-Irkçılık, Kapitalizm ve Postmodernlik: Farkın Dirilişi, Kent Paryalarının Öfkesi ve Irkçılığın Yeni Görünümleri
Sağ Popülizm: Neoliberal Dönüşümün Egemenlik Aracı
“Türk” Teriminin Öyküsü
Muhafazakâr ve İslâmcı Söylemde Beyaz Türk Hıncı: Beyaz Türk’e Kahretmek
‘Postkolonyal’ Bir Tahayyül: ‘Yeni Türkiye’nin Yeni Ulusu
Post-Post-Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı Beklerken
Erken 21. Yüzyılda Kürt Kimlikleri ve Kürt Milliyetçilikleri
Siyasi İslâm ve Dönüşen Kürt Kimliği
Kürt Ulusal Kimliği ve Siyasi Partiler: HEP’ten HDP’ye
Pek Çok Dünyanın Sığdığı Bir Dünya?: PKK, Radikal Demokrasi ve Siyaset ile İktidarı Yeniden Düşünmek
Milli Demokratik Devrim Tezinden Demokratik Konfederalizme Kürt Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet
Kitabın Adı
21. Yüzyılda Milliyetçilik
Alt Başlık
Teori ve Siyaset
ISBN
9789750520327
Yayın No
İletişim - 2367
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 392
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
480 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
394 gr
Baskı
1. baskı - Eylül 2016
Derleyen
Elçin Aktoprak, A. Celil Kaya
Editör
Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Kazım Kızıl
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Elçin Aktoprak

1979 İstanbul doğumlu. 2008’de “Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. Tezini temel alan Devletler ve Ulusları kitabı 2010 yılında basıldı. Milliyetçilik ve azınlık meseleleri üzerine çalışmaya, ders vermeye ve yazmaya devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.


A. Celil Kaya

İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamlayan Kaya, Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2009’da mezun oldu. “Ulus İnşa Sürecinde Etnik Partiler: Sinn Fein ve BDP” başlıklı tezle yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Milliyetçilik, ulusal kimlikler, devlet inşası gibi alanlarda çalışan Kaya Ankara Üniversitesi SBF’de doktora eğitimine devam etmektedir.