21. Yüzyılda Din Sorunu
Çeviri
Şule Sönmez

ISBN
9789750505676

3. baskı - Eylül 2018
246 sayfa


34,00 TL
27,20 TL

21. Yüzyılda Din Sorunu

Georges Corm

20. yüzyılın sonlarından bu yana dünya jeopolitiğine nüfuz eden “dinin geri dönüşü”nün, postmodern dünyanın altüst oluşlarını anlamada başlıca anahtar haline geleceği konuşuluyor. Georges Corm, bu uyarıcı ve bilgi yüklü kitabında işte bu amentüyü sorguluyor.

20. yüzyılın sonlarından bu yana dünya jeopolitiğine nüfuz eden “dinin geri dönüşü”nün, postmodern dünyanın altüst oluşlarını anlamada başlıca anahtar haline geleceği konuşuluyor. Georges Corm, bu uyarıcı ve bilgi yüklü kitabında işte bu amentüyü sorguluyor. Bu dünya sunumunun felsefi ve politik çıkış noktalarını, bunların kaynağında yer alan ve bilhassa Amerikan yeni muhafazakârlığının etkinliğinden beslenen postmodern karşıdevrimci düşünceyi analiz ediyor.

Yazar, hayli geniş bir tarihsel belge birikimini kullanarak; dinin politik alanı istila etmesinin, Aydınlanma ile silinmiş dinî kimliklerin yeniden canlanması olmadığını gösteriyor. Hannah Arendt’in analizlerini devam ettirerek, ekonomik ve mali küreselleşmenin etkileriyle sarsılan yaşlı demokrasilerin meşruiyet krizini tanımlıyor.

Bu kriz, aynı zamanda, üç tektanrılı dini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ı etkilemekte; dinî aşırılıkları üretmektedir. Ve nihayet, Georges Corm’a göre, modern şiddetin arkeolojisi, Fransız Devrimi’nde ve onun “terör”ünde değil; Engizisyon’da ve Avrupa’daki din savaşlarının uzun yüzyılında aranmalıdır.

Dolayısıyla yanıbaşımızda cereyan eden şey, “dinin geri dönüşü”nden ziyade; son derece din dışı politik ve ekonomik çıkarların hizmetinde bir “dine başvuru”dur. Bu durumda, dinî köktenciliklerin ve Batılı yeni muhafazakâr elitlerin bizi sürüklediği bu tehlikeli girdaba karşı durmak sadece, Aydınlanma mirasının yeniden saygınlığına kavuşturulması ve cumhuriyetçi ilkelerin uluslararası ölçekte uygulamaya konulması ile mümkündür.

Kitabın Adı
21. Yüzyılda Din Sorunu
ISBN
9789750505676
Orijinal Adı
La Question Religieuse au XXIe Siècle: Géopolitique et crise de la postmodernité
Yayın No
İletişim - 1290
Dizi No
Politika - 64
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
246 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
207 gr
Baskı
3. baskı - Eylül 2018 (1. baskı - Şubat 2008)
Editör
Ömer Laçiner
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Defne İpek
Çeviren
Şule Sönmez
Yazar
Georges Corm
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Georges Corm

Ekonomist ve tarihçi, çeşitli uluslararası kuruluşlarda danışman ve üniversite profesörüdür. Arap dünyasını ve sorunlarını ele alan birçok eserin yazarıdır. Yayımlanmış başlıca kitapları şunlardır: Le Proche-Orient eclaté (1983), L’Europe et Orient (1989), Le Nouveau Désordre économique mondial (1993), Orient-Occident, la fracture imaginaire (2002), Le Liban contemporain (2003), La question religieuse au XXIe siècle (2006; 21. Yüzyılda Din Sorunu, İletişim Yayınları, 2008).Georges Corm

Tüm Georges Corm kitaplarını görmek için tıklayınız.