19. Yüzyıl Avrupası'nda Burjuva Toplumu
Çeviri
Uygur Kocabaşoğlu

ISBN
9789750517495

1. baskı - Nisan 2015
440 sayfa


52,00 TL
41,60 TL

19. Yüzyıl Avrupası'nda Burjuva Toplumu

Jürgen Kocka (Der.), Allan Mitchell (Der.)

Burjuvazi Avrupa tarihini nasıl etkiledi? Orta sınıflar nasıl oluştu?
Burjuvazi kendi suretinde bir Avrupa yaratıp sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri dönüştürürken bir yandan kendi varlığını ve meşruiyetini güvence altına almayı diğer yandan da bunu tüm kamusal alana yaymayı nasıl başardı? Jürgen Kocka ve Allan Mitchell’in derledikleri 19. Yüzyıl Avrupası’nda Burjuva Toplumu bu soruların cevaplarını arıyor.

Burjuvazi Avrupa tarihini nasıl etkiledi? Orta sınıflar nasıl oluştu?
Burjuvazi kendi suretinde bir Avrupa yaratıp sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri dönüştürürken bir yandan kendi varlığını ve meşruiyetini güvence altına almayı diğer yandan da bunu tüm kamusal alana yaymayı nasıl başardı? Jürgen Kocka ve Allan Mitchell’in derledikleri 19. Yüzyıl Avrupası’nda Burjuva Toplumu bu soruların cevaplarını arıyor.

Almanya’yı merkeze alıp, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Macaristan örnekleriyle karşılaştırarak burjuva kültürünün ve orta sınıfların ortaya çıkışının izlerini süren metinler, siyaset, hukuk, cinsiyet, ekonomi, iş ahlâkı, çalışma hayatı, proletarya, eğitim, mülkiyet, düello, onur, kamu sağlığı gibi farklı odaklardan meseleyi ele alarak, Avrupa’da toplumsal hayatın nasıl esaslı bir değişikliğe uğradığını gözler önüne seriyor.

“Avrupa toplumu, 18. yüzyılın sonlarından beri, dinamizmini orta sınıfın üstlendiği, bir dönüşümden geçmiştir. Ancak bu toplumsal kategoriyi tanımlamak bir muamma olarak ortadadır. Tam olarak kimler orta sınıf sayılır? Ne gibi nitelikleri paylaşırlar? Ortak bir kültür tarafından mı tanımlanırlar? Gerçekte onları başkalarından ayıran nedir? Zaman içinde evrimleşen Avrupa uluslar topluluğu içinde ortak etkileri ne olmuştur?”
JÜRGEN KOCKA / ALLAN MITCHELL

Kitapta yer alan bölümler
Avrupa Modeli ve Almanya'da Durum
Liberalizm ve Avrupa'da Orta Sınıflar
19 . Yüzyıl Avrupası'nda Soyluluk ve Burjuvazi: Karşılaştırmalı Bir Bakış
Batı Avrupa'da İşadamları ve Burjuvazi
İngiliz Orta Sınıfı Örneği
İşçi - Sınıfı ve Orta - Sınıf Dernekleri. Bir Anglo - Alman Karşılaştırma, 1820-1870
19. Yüzyıl Almanya ve Britanyası'nda Ahlâki Standartlar ve İş Hayatındaki Davranışlar
Onur ve Orta - Sınıf Kültürü: İngiltere ve Almanya'da Düellonun Tarihi
Mülkiyet Hakları ve Almanya ve İngiltere'de Kadının Statüsü
Fransız Bourgeoisie ve Alman Bürgertum, 1870-1914
19. Yüzyılın Sonlarında Almanya ve Fransa'da Küçük Burjuvazi
Alman ve Fransız İşletmelerinde Otorite İlişkileri, 1880-1914
Burjuva Liberalizmi ve Halk Sağlığı: Bir Fransa Almanya Karşılaştırması
Bir Paradigma Olarak Yahudilerin “Verbürgerlichung”u
1800’den Sonra Alman Bürgerlichkeit: Sembolik Uygulama Olarak Kültür
İtalyan "Borghesia"sı
Macar Orta Sınıfının Gelişmesi: Bazı Doğu-Batı Karşılaştırmalar
Kitabın Adı
19. Yüzyıl Avrupası'nda Burjuva Toplumu
ISBN
9789750517495
Orijinal Adı
Bourgeois Society in Nineteenth Century Europe
Kapak
Pierre-Auguste Renoir, “Bal du moulin de la galette”, 18
Yayın No
İletişim - 2145
Dizi No
Tarih - 95
Alan
Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
440 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
445 gr
Baskı
1. baskı - Nisan 2015
Derleyen
Jürgen Kocka, Allan Mitchell
Çeviren
Uygur Kocabaşoğlu
Editör
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset