Saida Kada

SAİDA KADA Lyon kökenli Müslüman bir aktivist olan Saida Kada, 1995 yılında Femmes françaises et musulmanes engagées (Gönüllü Fransız ve Müslüman Kadınlar) (ilk adıyla Union des soeurs musulmanes de Lyon [Lyonlu Müslüman Din Kadınları Birliği]) kurmadan önce kendini ilkin Jeunes des banlieues’e (Varoş Gençleri Hareketi), daha sonra Tawhid (Tevhid) merkezine adamıştır. Kurmuş olduğu, aynı zamanda DiverCité kolektifi üyesi olan birlik, toplumsal adalet, ırkçılık karşıtlığı, cinsiyetçilik karşıtlığı, göçmenlik ve varoş meseleleri üzerinde çalışmaktadır. 2003 yılında Dounia Bouzar ile birlikte, Albin Michel Yayınları tarafından basılan L’une voilée, l’autre pas’yı (Biri Başörtülü, Diğeri Değil) yazmıştır.