Önder Özengi

(1978) Küratör ve yazar. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde “1960 Sonrası Kurumsal Eleştiri, Alternatif Kurumsal Pratikler ve Günümüz Koşullarında Yeni Bir Kurum Eleştirisinin Olanakları” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Küratörlüğünü yaptığı sergilerden bazıları, “Göreli Konumlar ve Kanaatler”, Suriye Pasajı, 2009; “Kaybedecek Birşey Yok”, Stærekassen, Kopenhag; “Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında”, Hamursuz Fırını, 2012. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli dergi, katalog ve yayınlar için sanat üzerine eleştiri yazıyor. İstanbul’da yaşayan ve çalışan Özengi, halen Pelin Tan ile “Yuvarlanan Bir Taş Gibi: Güncel Sanatta Emek” adlı araştırma projesini yürütüyor.